Diskbråcksoperation

Diskbråck i ländryggen, eller diskusprolaps

Symtomen på diskbråck i ländryggen kan vara smärta som strålar ner i benen och domning och i värsta fall nedsatt muskelstyrka. Foten kan också slänga när man går.

Av alla akuta diskbråck i ländryggen botas 80–90 procent med enbart vila. Om symtomen inte går tillbaka inom 1–2 månader eller om smärtorna förvärras kan operativ behandling övervägas. Ibland kräver diskbråck i ländryggen akut operation. Akut operation görs t.ex. vid urinretention, avföringsinkontinens, domning i sittområdet, tilltagande försämring av fotledens sträck- eller böjmuskel eller lårmuskeln och outhärdlig smärta.

Operationen görs från ryggsidan. Inklämningsstället blottas med mikroskop via ett några centimeter stort sår och den extra bråckmassa som trycker mot nerverna och ryggmärgen avlägsnas. Om det enbart är fråga om diskbråck används vanligtvis inte förbening.

Ingreppets längd

Operationen tar oftast 1–2 timmar. Operationen görs under narkos.

Återhämtningstid

Patienten skrivs ut nästa dag och sjukskrivs vanligtvis i tre veckor.

För- och nackdelar

Operationen ger snabb lindring av smärt- och domningssymtom. Eftersom ingreppet görs med mikroskop genom en liten öppning återhämtar sig patienten snabbt och behöver inga särskilda sittbegränsningar. Risken för nervrotsskador vid operation är mycket liten, men 10–20 % av alla diskbråck återkommer inom ett år i samma mellanrum, oftast dock efter en kort tid.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.