Sexualrådgivning och -terapi

Många sjukdomar och långvarig smärta kan ha inverkan på människors sexuella hälsa. Tillhörande utmaningarna på sexuella hälsa kan förekomma i alla åldrar.

Sexualrådgivning och -terapi bygger på en helhetssyn på människan och insikten om att sexualitet är ett viktigt delområde i livet.

Sexualrådgivning och -terapi kan vara antingen individuell vägledning eller parrådgivning.

På Ortonges sexualrådgivning och -terapi av en fysioterapeut med specialutbildning i dessa ämnen och i uroterapi.

Förfrågningar: Kristina Sarkkinen, +358 40 639 6238, kristina.sarkkinen@orton.fi 

Hur söker man sig till fysioterapi?

Du kan komma på fysio­terapi antingen med eller utan läkar­remiss. Man kan söka sig till fysio­terapi antingen genom att betala själv eller med en betal­ningsför­bin­delse.

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon (må-to 7.45-18, fre 7.45-16), +358 9 4748 2705 eller boka tid via webbtidsbokningen.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.