Sexualrådgivning och -terapi

Många sjukdomar och långvarig smärta har en negativ inverkan på människors sexuella hälsa, och de tillhörande utmaningarna kan förekomma i alla åldrar.

Sexualrådgivning och -terapi bygger på en helhetssyn på människan och insikten om att sexualitet är ett viktigt delområde i livet.

Sexualrådgivning och -terapi kan vara antingen individuell vägledning eller parrådgivning.

På Ortonges sexualrådgivning och -terapi av en fysioterapeut med specialutbildning i dessa ämnen och i uroterapi.

Förfrågningar: Kristina Sarkkinen, 040 639 6238, kristina.sarkkinen@orton.fi