Pulserad färglaser

Pulserad färglaser används för borttagning av olika blodkärlsförändringar som till exempel medfödda eldsmärken, synliga och utvidgade blodkärl och ådernät.

När man kommer till behandling med pulserad färglaser får huden inte vara solbränd. Före behandlingen och behandlingarna är det således viktigt att skydda huden mot solen (kläder och skyddande krämer) under 2–3 veckor.

Behandlingen utförs i regel utan bedövning, även om man på ömma hudområden kan bedöva hudytan i förväg med en bedövande salva. För att uppnå ett gott behandlingsresultat krävs flera behandlingsgånger.

Återhämtning

Efter behandlingen kan ett mörkt blåmärke, purpurfärgat, förekomma i behandlingsområdet, vilket beror på att blodkärlen upplöses. Färgförändringen varar i 1–2 veckor. Huden går i allmänhet inte sönder efter behandlingen.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.