Urologi

Specialistområdet urologi undersöker och behandlar sjukdomar i urinutsöndringsorganen hos män och kvinnor och sjukdomar i mäns könsorgan. De vanligast behandlade sjukdomarna är godartad prostataförstoring och prostatacancer.

Våra urologer behandlar årligen en anmärkningsvärt stor del av urologpatienterna i Finland. Om man dessutom lägger till universitetssjukhusets omfattande och senaste undersöknings- och behandlingsmetoder och -tekniker kan patienterna vara säkra på att de får bästa möjliga vård.

PROSTATAPROBLEM BÖR UNDERSÖKAS

Godartad prostataförstoring börjar uppträda hos män vid ungefär 40 års ålder. Prostataförstoring orsakar urineringsstörningar hos ca 40 % av alla män över 60 år och drygt 50 % av alla män över 80 år. De vanligaste symtomen är försvagad urinstråle och tätare eller plötsliga urinträngningar. En del har även problem med efterdropp och smärta i urinvägarna. Symtomen förstärks med tiden. Ju tidigare orsakerna till problemet reds ut, desto bättre brukar behandlingsresultaten bli. Även om prostatacancer i ett lokalt skede oftast är hyfsat symtomfritt kan symtomen på prostataförstoring och prostatacancer ibland likna varandra, och det är ibland svårt att skilja på dem enbart utifrån symtom.

Mera information av våra tjänster hittar du på vänstra kanten av denna sida.

MER INFORMATION FINNS PÅ HUS WEBBSIDA

Mer information om behandling av prostatacancer finns på HUS webbsida under prostatacancerpatientens väg till behandling. Observera att beskrivningen på HUS webbsida riktar sig till patienter inom den offentliga sjukvården, så vägen till behandling för privata patienter kan till viss del se annorlunda ut. Vänd dig till vår kundtjänst om du har frågor som rör behandling.

Vi erbjuder även andra urologtjänster, som:

  • Operativ behandling av urinrörsförträngning
  • Operativ behandling av njurtumörer
  • Operativ behandling av cancer i urinblåsan
  • Behandling av njurstenssjukdom
  • Kontakta vår kundtjänst för mer information och tidsbokning.
  • Se våra läkare efter specialitet här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon +358 9 4748 2705 eller boka tid via webbtidsbokningen. Vår kontak­tin­for­mation och våra öppet­tider får du här.