Urologi

Specialistområdet urologi undersöker och behandlar sjukdomar i urinutsöndringsorganen hos män och kvinnor och sjukdomar i mäns könsorgan. De vanligast behandlade sjukdomarna är godartad prostataförstoring och prostatacancer.

Våra urologer behandlar årligen en anmärkningsvärt stor del av urologpatienterna i Finland. Om man dessutom lägger till universitetssjukhusets omfattande och senaste undersöknings- och behandlingsmetoder och -tekniker kan patienterna vara säkra på att de får bästa möjliga vård.

Prostataproblem bör undersökas

Godartad prostataförstoring börjar uppträda hos män vid ungefär 40 års ålder. Prostataförstoring orsakar urineringsstörningar hos ca 40 % av alla män över 60 år och drygt 50 % av alla män över 80 år. De vanligaste symtomen är försvagad urinstråle och tätare eller plötsliga urinträngningar. En del har även problem med efterdropp och smärta i urinvägarna. Symtomen förstärks med tiden. Ju tidigare orsakerna till problemet reds ut, desto bättre brukar behandlingsresultaten bli. Även om prostatacancer i ett lokalt skede oftast är hyfsat symtomfritt kan symtomen på prostataförstoring och prostatacancer ibland likna varandra, och det är ibland svårt att skilja på dem enbart utifrån symtom.

Mera information av våra tjänster hittar du på vänstra kanten av denna sida.

Vi erbjuder även andra urologtjänster, som:

  • Operativ behandling av urinrörsförträngning
  • Operativ behandling av njurtumörer
  • Operativ behandling av cancer i urinblåsan
  • Behandling av njurstenssjukdom
  • Kontakta vår kundtjänst för mer information och tidsbokning.
  • Se våra läkare efter specialitet här.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.