Borttagning av födelsemärke

Om ett födelsemärke som länge funnits på huden eller om ett nytt födelsemärke plötsligt börjar växa, eller om färgen, formen eller ytan på det förändras, eller om födelsemärket kliar oavbrutet, är det skäl att ta bort det och skicka det till en patolog.

Det är också möjligt att ta bort födelsemärken från områden där huden är utsatt för friktion eller från kosmetiska områden. Borttagning av födelsemärken efterlämnar alltid ärr, vilket bör beaktas. Ibland kan ärret vara kosmetiskt mer framträdande än födelsemärket, i synnerhet i ansiktet.

Hur går det till i praktiken när man tar bort ett födelsemärke?

Det behövs inga förberedelser inför ingreppet.  Ett födelsemärke/födelsemärken tas bort i ett behandlingsrum under lokalbedövning, antingen med stansbiopsi eller med kniv beroende på födelsemärkets storlek. Avlägsnandet utförs med en marginal av frisk vävnad på några millimeter, så att patologen får hela födelsemärket för undersökning. Om födelsemärket visar sig vara elakartat, vidtas ytterligare åtgärder i enlighet med diagnosen.

Efter att födelsemärket har tagits bort sätts en sutur som avlägsnas efter 7–14 dygn beroende på var födelsemärket sitter. På stygnen sätts dessutom sårtejp som får sitta kvar tills stygnen tas bort.

Man kan fara hem genast efter ingreppet. Borttagning av födelsemärken orsakar vanligen inte någon större risk för blödning. Om patienten har en bakomliggande sjukdom som predisponerar för blödning (t. ex. ärftlig hemorragisk sjukdom, nedsatt njur- eller leverfunktion, anemi) eller om han eller hon tar blodförtunnande läkemedel, är det alltid bra att diskutera saken med läkaren före ingreppet.

Man kan duscha redan efter 1–2 dagar. Bastubad, simning och fysisk ansträngning är däremot förbjudet under hela den tid stygnen sitter kvar för att undvika inflammation i såret.

Efter ingreppet kan det på det behandlade området förekomma små förnimmelser, även smärta, som försvinner inom 1–2 dagar.

Det kan någon gång hända att ett operationssår inflammeras. Tecken på inflammation är värmekänsla, svullnad och smärta, ibland feber. Symptom på inflammation uppstår vanligtvis några dagar efter ingreppet och man bör då kontakta vårdenheten. Inflammationen behandlas med antibiotika som tas via munnen.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.