Ledprotesoperation

En ledprotesoperation förbättrar livskvaliteten.

Den vanligaste orsaken till en ledprotesoperation är smärta orsakad av artros, vilket leder till försämrad rörelseförmåga. Om du dessutom upplever värk vid vila, blir också sömnkvaliteten lidande. En protesoperation ger en avsevärd och snabb förbättring av livskvaliteten.

Den vanligaste orsaken till artros är ärftliga anlag. En livslång belastning av och skador på lederna predisponerar dem för artros. Strukturella avvikelser i lederna eller benbyggnaden ökar belastningen på ledytorna vilket kan göra att artros utvecklas snabbare. Om du har haft en bakteriell ledinflammation ökar det risken för att utveckla artros. Andra orsaker till skador och smärta i ledbrosk kan vara bland annat benvävsdöd, reumatism och andra inflammatoriska ledsjukdomar.

I Finland genomgår årligen cirka 10 000 patienter en höftledsoperation och cirka 12 000 patienter en knäledsoperation. De flesta som opereras är över 60 år, men antalet operationer ökar allt mer bland yngre människor som vill fortsätta sin fysiskt aktiva livsstil trots artros.

En protesoperation är en investering i den egna hälsan och livskvaliteten.

När blir det nödvändigt med en protesoperation?

Smärta, svullnad, smärta vid vila och rörelsebegränsningar i samband med artros behandlas med hjälp av motion och sjukgymnastik, olika rörelse- och fysikaliska behandlingar och läkemedel. Om dessa behandlingar inte ger tillräcklig hjälp, bör man överväga en protesoperation.

Hur avgörs behovet av protesoperation?

En ortopedspecialist konstaterar behovet av protesoperation. Förutom att intervjua och undersöka patienten krävs vanligen en röntgenundersökning och eventuellt andra kompletterande undersökningar. Beslutet om operation tas alltid av ortopeden och patienten efter gemensamt övervägande.

Vårdresultaten från protesoperationer hos Orton är bland de bästa i Finland

Den första höftprotesen i Finland installerades hos Orton 1967. I dag är vi den största privata producenten av protesoperationer i Finland. Kvaliteten på protesoperationerna utvärderas bland annat med hjälp av förekomsten av protesinfektioner och behovet av förnyad kirurgi. I båda fallen kan Orton visa utmärkta vårdresultat. Såväl antalet infektioner som behovet av förnyad kirurgi är betydligt lägre än genomsnittet i Finland.

En protesoperation är ett säkert ingrepp som sällan leder till komplikationer. Alla operationer innebär emellertid alltid risker, och för att minimera dem gör vi upp en noggrann vårdplan där vi individuellt tar hänsyn till patientens situation. Som patient kan du också själv avsevärt påverka riskerna med en operation.

Har du fått en servicesedel för ledprotesoperation?

Läs mer här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.