Rehabilitering vid amputation

Syftet med amputationsrehabilitering är att hjälpa patienten att återgå till normala vardagsaktiviteter och hobbyer samt att stödja fysisk aktivitet. Med amputationsrehabilitering utreder man lämpliga former av rehabilitering och hjälpmedel. Vid behov görs hembesök för att kartlägga ändringsarbeten i hemmet. Ändringar i hemmet görs för att motsvara funktionsförmågan.

 Faserna i amputationsrehabiliteringen är:  

  • före operationen
  • operativ
  • efter operationen
  • tillverkning av protes
  • tillägnande av användning.

Resultatet i varje fas påverkar återhämtningen, funktionsförmågan och rörligheten.   

Den egna aktiviteten är viktig i rehabilitering

Aktiv fysioterapi, snabbt upp på benen och rörlighetsträning är viktigt i rehabiliteringen. Patientens hälsotillstånd främjas genom att träna rörligheten, balansen och styrkeegenskaperna.  

Fysioterapins uppgift är att stödja patienten i förändringsprocessen. Det bästa resultatet uppnås i samarbete med andra yrkesgrupper (läkare, ergoterapeut, socialarbetare, psykolog) och olika tjänsteleverantörer (bl.a. tillverkare av protes).  

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.
Se vidare kontak­tin­for­mation här.