Rehabilitering vid amputation

Syftet med amputationsrehabilitering är att hjälpa patienten att återgå till normala vardagsaktiviteter och hobbyer samt att stödja fysisk aktivitet. Med amputationsrehabilitering utreder man lämpliga former av rehabilitering och hjälpmedel. Vid behov görs hembesök för att kartlägga ändringsarbeten i hemmet. Ändringar i hemmet görs för att motsvara funktionsförmågan.

 Faserna i amputationsrehabiliteringen är:  

  • före operationen
  • operativ
  • efter operationen
  • tillverkning av protes
  • tillägnande av användning.

Resultatet i varje fas påverkar återhämtningen, funktionsförmågan och rörligheten.   


Den egna aktiviteten är viktig i rehabilitering

Aktiv fysioterapi, snabbt upp på benen och rörlighetsträning är viktigt i rehabiliteringen. Patientens hälsotillstånd främjas genom att träna rörligheten, balansen och styrkeegenskaperna.  

Fysioterapins uppgift är att stödja patienten i förändringsprocessen. Det bästa resultatet uppnås i samarbete med andra yrkesgrupper (läkare, ergoterapeut, socialarbetare, psykolog) och olika tjänsteleverantörer (bl.a. tillverkare av protes).  

Hur söker man sig till fysioterapi? 

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon +358 9 4748 2705 (må-to 7.45-18, fre 7.45-16) eller boka tid via webbtidsbokningen. Vår kontak­tin­for­mation och våra öppet­tider får du här.