Förändring av röstens tonhöjd

Ingrepp för att förändra röstens tonhöjd eller feminisering av rösten kallas glottoplastik.

Det finns en signifikant skillnad i röstens tonhöjd mellan män och kvinnor. Ett behov av att höja tonhöjden kan finnas hos kvinnor som känner att deras röst är störande låg, liksom hos transkvinnor, dvs. man-till-kvinna-transsexuella.

Det finns flera olika ingrepp för att förändra ljudets tonhöjd. En del av dem görs i lokalbedövning, andra i narkos. Vilket ingrepp som väljs beror på om tonhöjden bara behöver höjas något, så att kvinnan slipper sin låga basröst, eller om det behövs en märkbar förändring, som att göra ändringar i struphuvudet på en man, så att det på sätt och vis ”stäms” till kvinnligt röstläge.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon +358 9 4748 2705 eller boka tid via webbtidsbokningen. Vår kontak­tin­for­mation och våra öppet­tider får du här.