Förändring av röstens tonhöjd

Ingrepp för att förändra röstens tonhöjd eller feminisering av rösten kallas glottoplastik.

Det finns en signifikant skillnad i röstens tonhöjd mellan män och kvinnor. Ett behov av att höja tonhöjden kan finnas hos kvinnor som känner att deras röst är störande låg, liksom hos transkvinnor, dvs. man-till-kvinna-transsexuella.

Det finns flera olika ingrepp för att förändra ljudets tonhöjd. En del av dem görs i lokalbedövning, andra i narkos. Vilket ingrepp som väljs beror på om tonhöjden bara behöver höjas något, så att kvinnan slipper sin låga basröst, eller om det behövs en märkbar förändring, som att göra ändringar i struphuvudet på en man, så att det på sätt och vis ”stäms” till kvinnligt röstläge.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.