Öron-, näs- och halssjukdomar

Vi undersöker och behandlar patienter med problem i öron, näsa, bihålor, mun, svalg, struphuvud eller hals som kräver specialistkunskaper. Vi tar emot både barn och vuxna.

SJUKDOMAR I ÖRONEN

Besvär i öronen är vanligtvis inflammationsrelaterade eller beror på nedsatt funktion eller störningar i innerörat. Vi behandlar nedsatt hörsel, tinnitus och yrsel.

Vi utför också hörselförbättrande operationer, sätter in kokleaimplantat och opererar kronisk öroninflammation och mastoidutskottet.

SJUKDOMAR I NÄSAN OCH BIHÅLORNA

Vi behandlar inflammationer och tumörer i näsan och bihålorna, nästäppa samt strukturella och utseendemässiga problem i näsan.  Vi utför olika ingrepp i näsans bihålor, allt från små operationer till krävande navigatorassisterade operationer och strukturella korrigerande operationer av varierande grad.

Mera information om följande tjänster finns på vänster av denna sida:

  • Korrigerande operation av nässkiljeväggen och näsans yttre del
  • Titthålsoperation av näsans bihålor (FESS)
  • Radiofrekvensbehandling (värmebehandling) av nästäppa (RFA eller RFTA)

Vi producerar även andra tjänster inom specialiteten öron-, näs-och halssjukdomar.

TUMÖRER I HUVUD- OCH HALSOMRÅDET

Vi erbjuder kirurgisk behandling av huvud- och halsområdet och tumörer i skallbasen.

Mera information om följande tjänster finns på vänster av denna sida:

  • Operation av lymfkörtlar i halsen och andra operationer i halsområdet
  • Operation av halscysta

SJUKDOMAR I SPOTTKÖRTELN

Vi erbjuder spottkörteloperationer och endoskopi av spottkörteln.

  • Operation av spottkörtel, se mera information på vänster av denna sida

SJUKDOMAR I STRUPHUVUDET

Vi behandlar heshet, stämbandsförlamningar och tumörer på stämbanden.

PROBLEM MED RÖST

Röstkli­nikens specia­lister hjälper dig som har tal- och röstproblem eller svårig­heter att svälja.
Läs mer om Röstklinikens verksamhet.

Vi erbjuder även andra behandlingar inom specialiteten öron-, näs- och halssjukdomar. Kontakta vår kundtjänst för mer information.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.