Förträngning i ryggmärgskanalen

Förträngning i ryggmärgskanalen, eller spinal stenos

Förträngning i ryggmärgskanalen kan orsaka besvär på vilken ryggradsnivå som helst. Symtomen är bl.a. långvarig smärta som förvärras gradvis och strålar ut i armar och ben och som förvärras vid belastning. Det kan även förekomma domning och muskelsvaghet, vilket ofta förvärras vid ansträngning. Vid gång kan det i ländryggsområdet förekomma trötthet i benen, värk, nervrelaterad hälta samt klumpighet.

Om konservativ behandling inte hjälper kan operativ behandling övervägas. Vid operationen kan ryggmärgen eller nervens utgångspunkt/-punkter frigöras på det förträngda området genom att man avlägsnar en del av de beniga strukturerna i kotorna samt andra förtjockade bindvävsstrukturer (laminektomi och mikrodekompression) från ryggsidan. Ibland kombineras ingreppet även med förbening med olika skruvar, stänger och implantat i kotmellanrummen.

För- och nackdelar

Laminektomi ger ofta god hjälp mot gångsvårigheter och domning vid spinal stenos och mot smärtstrålning vid mikrodekompression. Operationen görs med hjälp av ett mikroskop vid god sikt, vilket gör att riskerna för nervrots- och ryggmärgsskador är mycket små.

Ingreppets längd

Laminektomi tar oftast 1–3 timmar. Tiden beror på hur många kotnivåer ingreppet görs på. Man försöker i allt högre grad göra s.k. mikrodekompression i framför allt ländryggsområdet genom en liten, knappt 3 cm stor öppning. Operationen riktas då bara mot den del av nervroten som är fastklämd. Då tar operationen omkring en timme.

Återhämtningstid

Efter mikrodekompression skrivs patienten ut nästa dag och sjukskrivs i tre veckor. Laminektomipatienter (borttagning av kotbågen) är ofta äldre och skrivs ut efter 1–3 dagar.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.