Läkemedelsbehandling av hepatit C

När är det aktuellt?

Hepatit C är en leverinflammation som orsakas av ett virus, HCV. Om det lämnas obehandlat kan det leda till levercirros och levercancer. En HCV-infektion klassas som kronisk när den har pågått i minst ett halvår efter diagnosen. Till skillnad från hepatit A och B kan man inte vaccineras mot hepatit C. Man kan dock behandla det med läkemedel. Andra generationens virusspecifika läkemedel som nyligen kommit ut har revolutionerat behandlingen av hepatit C. De nya virusspecifika interferonfria läkemedlen har gett betydligt bättre behandlingsresultat oavsett leversjukdomens svårighetsgrad eller tidigare misslyckade behandling. Behandling kan övervägas för alla HCV-RNA-positiva patienter som inte har kontraindikationer för behandlingen. Nästan alla som följer behandlingen blir friska från infektionen.

För- och nackdelar

De nya virusspecifika läkemedlen mot hepatit C ska tas oralt, är väl tolererade och kan verkar i kombination mot de flesta genotyper. De är dessutom effektiva oavsett hur skadad levern är och kan också användas efter en levertransplantation på grund av sin låga interaktionsgrad.

De nya läkemedlens biverkningar och interaktionsgrad och behovet av uppföljning under behandlingen är betydligt mindre än hos tidigare behandlingar. Resistens utvecklas sällan tack vare kombinationsbehandlingen, och över 90 % av alla behandlingar lyckas oavsett genotyp.

Användningen av de nya läkemedlen begränsas av deras höga pris.

Behandlingens längd

Innan behandlingen påbörjas gör man några inledande undersökningar. Under behandlingens gång tar man blodprov var fjärde vecka. Efter avslutad behandling fastställer man HCV-RNA-halten. Behandlingen brukar ta tolv veckor. En bestående behandlingsrespons kan fastställas redan tolv veckor efter avslutad behandling.

Återhämtningstid

De nya läkemedlen mot hepatit C är oftast väl tolererade och behovet av uppföljning under behandlingens gång är betydligt mindre än med interferonbaserade läkemedel. Behandlingen kräver ingen uppföljning på sjukhus, utan kan göras på kliniken. Man kan både resa och arbeta under behandlingen.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.