Undersökning och behandling av personer med tvångssyndrom

Beskrivning av sjukdomen

Uppskattningsvis 2–3 % av befolkningen lider av tvångssyndrom (OCD). De mest centrala symtomen vid tvångssyndrom är tvångstankar och tvångshandlingar.

Tvångstankar är obehagliga, främmande tankar som hela tiden tränger sig fram och som kan vara svåra att bli av med oavsett hur jobbiga de är.

Tvångshandlingar är återkommande handlingsserier som är avsedda att minska ångesten i samband med tvångstankar. Symtomen är återkommande och tidsödande och stör den drabbades liv och vardag.

Den drabbade vet vanligtvis att symtomen inte är ändamålsenliga.

HYKSin har öppnat en poliklinik som fokuserar på undersökning och behandling av personer med tvångssyndrom. Polikliniken erbjuder medicinsk och psykoterapeutisk undersökning och behandling baserad på de senaste forskningsrönen. Vid tvångssyndrom behandlar man personen med bl.a. depressionsläkemedel som påverkar serotoninämnesomsättningen. Den medicinska behandlingen planeras alltid utifrån patientens behov. Förutom medicinsk behandling kan man också använda olika kognitiva terapier som t.ex. kognitiv beteendeterapi. Centralt i terapin är att förändra de tankar, känslor och handlingssätt som orsakar symtomen. Terapin erbjuder även verktyg för hantering av tvångssyndrom. På polikliniken bedömer man behovet av psykoterapi och en lämplig form av terapi utifrån patientens behov.

För- och nackdelar

Omkring två tredjedelar av patienterna hjälps av den medicinska behandlingen. Serotoninmedicinen kan ge biverkningar i form av huvudvärk, illamående, magbesvär och sexuella besvär (t.ex. svårighet att få orgasm). Hela 70 % av patienterna hjälps av beteendeterapin.

Återhämtningstid

Det tar uppskattningsvis 10–12 veckor innan man ser någon effekt av den medicinska behandlingen. Beteendeterapi kan vara korttidsterapi (mindre än 20 besök) eller långtidsterapi (ett år eller mer).

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.