Belastningsskador i handen

De vanligaste besvären som beror på belastning i handen och armen är inflammation i senan och senskidan. Dessa är bl.a. tennisarmbåge (Epikondylit), inflammation i tummens sträcksena (De Quervains senskideinflammation) och inflammation i handledens sträck- eller böjsena.

Knäppande finger (Trigger finger) är också en typ av senskideinflammation i fingrets böjsena. Symtomen är ömhet och smärta i senan när man rör fingret. Området vid senan kan vara svullet, beröringskänsligt och rött.

Den första behandlingen av inflammation i senan och senskidan omfattar smärtstillande medicin, minskad belastning, ergonomisk handledning och spjälning. Ibland är det ändamålsenligt att använda kortisoninjektion. Vid operation kan man putsa senan eller vidga senskidan.

Ortons experter hjälper till för att ta reda på vilken behandlingsmetod är bäst för ditt besvär.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.