Kotglidning

Kotglidning (spondylolistes) betyder att en ryggkota förskjuts framåt i förhållande till den underliggande kotan. Hos barn och unga vuxna är kotglidning vanligtvis förknippad med en stressfraktur (spondylolys) i kotans bakre båge. Denna glidning förekommer ofta hos unga idrottare. Kotglidning kan också förekomma hos personer som inte utövar någon sport alls. Det vanligaste symtomet är smärta i nedre delen av ryggen. Ibland kan smärta också stråla ut i benen som vid ischias.

Hos äldre personer utvecklas kotglidningen vanligtvis genom förslitning av ryggraden. Denna typ av kotglidning har samband med förträngning i ryggmärgskanalen, vilket leder till symtom för nervkompression. Symtom för nervkompression är smärta som strålar ut i benen, domningar, orkeslöshet och fönstertittarsjuka.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.