Kotglidning

Kotglidning (spondylolistes) betyder att en ryggkota förskjuts framåt i förhållande till den underliggande kotan. Hos barn och unga vuxna är kotglidning vanligtvis förknippad med en stressfraktur (spondylolys) i kotans bakre båge. Denna glidning förekommer ofta hos unga idrottare. Kotglidning kan också förekomma hos personer som inte utövar någon sport alls. Det vanligaste symtomet är smärta i nedre delen av ryggen. Ibland kan smärta också stråla ut i benen som vid ischias.

Hos äldre personer utvecklas kotglidningen vanligtvis genom förslitning av ryggraden. Denna typ av kotglidning har samband med förträngning i ryggmärgskanalen, vilket leder till symtom för nervkompression. Symtom för nervkompression är smärta som strålar ut i benen, domningar, orkeslöshet och fönstertittarsjuka.

Undersökning eller behandling, hur gör jag?

Boka tid hos en specialist på ryggproblem antingen via webbtidsbokningen eller per telefon på tidsbokningen+358 9 4748 2705. Se våra kontaktuppgifter här.