Neurologi

Specialiteten neurologi innefattar undersökning, behandling och rehabilitering av sjukdomar i nervsystemet, dvs. hjärnan, ryggmärgen, det perifera nervsystemet och musklerna.

Vanliga neurologiska symtom är huvudvärk, muskelsvaghet, klumpighet, svindel, skakningar och avdomning. Neurologiska sjukdomar kan även orsaka störningar i observationsförmågan, förmågan till logiskt tänkande, produktionen eller förståelsen av tal, identifieringen av saker och minnesstörningar. De neurologiska symtomen omfattar även anfallsvis uppträdande symtom, såsom vissa synstörningar och anfall av medvetslöshet och kramper.

En viktig sjukdomsgrupp inom neurologin är cirkulationsstörningar i hjärnan, dvs. stroke eller hjärninfarkt och hjärnblödning. Andra ganska vanliga, långvariga sjukdomar inom neurologiområdet inkluderar t.ex. migrän och epilepsi. Multipel skleros, eller MS, är den vanligaste neurologiska autoimmuna sjukdomen. Med stigande ålder blir rörelsesjukdomar såsom Parkinsons sjukdom och demenssjukdomar såsom Alzheimers sjukdom vanligare. Specialiteten neurologi omfattar dessutom en mängd mer sällsynta sjukdomsgrupper, som bl.a. ärftliga muskelsjukdomar och degenerativa sjukdomar.

Kolla in våra följande behandlingar under rubriken Smärtklinik: