Manuell terapi

Underavdelningar till manuell terapi är ortopedisk manuell terapi (OMT), Fasciamanipulation och Maitlandterapi. 

Ortopedisk Manuell Terapi  (OMT) är ett delområde inom fysioterapi som noggrant undersöker nerv-, muskel- och ledstrukturer. Med observationer som grund upprättas en terapiplan för att korrigera funktionsfelen.  

 I OMT-fysioterapi använder man olika manuella behandlingar, vid behov manipulation, och aktiva övningar under ledning av en fysioterapeut för att öka eller förbättra rörligheten i lederna.  

 OMT-terapi kan endast ges av en fysioterapeut eller läkare med specialutbildning för detta. Man kan komma till OMT-terapeutens mottagning med eller utan remiss.

Fasciamanipulation (FM) är en terapimetod som fokuserar på att förbättra den funktionella förbindelsen mellan muskler och djupa muskelmembran (fascia). Enligt nuvarande uppfattning har muskelmembranen en roll i funktionsstörningar i stöd- och rörelseorgan.  

Maitlandterapi  

Maitland är världens mest utbredda metod för ortopedisk manuell fysioterapi. Den baseras på en noggrann intervju av patienten, undersökning och utformandet av en exakt symptombild.  

På så sätt försöker man hitta rörelser och ställningar som provocerar symtomen. Samtidigt får man information om hur irriterade vävnaderna är, problemets svårighetsgrad samt relationen mellan smärta och aktivitet.  

I Maitlandterapi används manuella tekniker och terapeutiska övningar.   

På Orton finns en fysioterapeut med utbildning i Maitlandterapi.

Hur söker man sig till fysioterapi?

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon (må-to 7.45-18, fre 7.45-16), +358 9 4748 2705 eller boka tid via webbtidsbokningen.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.