Operativ behandling av njurcancer

En total eller delvis borttagning av njuren görs vanligtvis för att behandla en njurtumör.

Njuren kan också behöva tas bort av andra orsaker än en tumör. Andra orsaker kan vara återkommande inflammationer eller en avstängd njure.

I en borttagning av njuren avlägsnas hela njuren samt den omgivande fettvävnaden. I en delvis borttagning av njuren avlägsnas endast tumören och en liten mängd av frisk vävnad runt tumören. Ibland avlägsnas även binjuren när det gäller tumörer i övre delen av njuren.

När är en operation indicerad?

Tumörer konstateras vanligtvis i avbildningsundersökningar. I de flesta fall kan njurtumörens art inte tillförlitligt bekräftas från bilden (godartad eller cancertumör).

I vissa fall strävar man till att säkerställa njurtumörens art genom en biopsiundersökning, men den vanligaste metoden är att ta bort den misstänkta tumören genom en operation. Efter operationen undersöker patologen den borttagna tumören och anger dess vävnadstyp.

Operationsmetoder

Operationen kan utföras som en titthålsoperation från små snitt som görs på bukområdet eller som en öppen operation. Operationsmetoden planeras individuellt. Tumörens storlek och läge samt patientens helhetstillstånd påverkar valet.

Under operationen går man vid behov över från en titthålsoperation till en öppen operation, ifall man upptäcker att tumören inte med säkerhet kan avlägsnas i sin helhet genom titthålsteknik eller om det inte är tryggt att fortsätta operationen som en titthålsoperation.

Operationsbehandlingens tillräcklighet och kompletterande behandlingar

Operationsbehandling är den enda botande behandlingsformen för njurcancer, men nya läkemedelsbehandlingar har också förbättrat prognosen för metastaserad cancer.

I de flesta fall kan man operera bort njurcancern i sin helhet och inga adjuvanta behandlingar (cytostatika eller strålbehandling) behövs. Men även om njurcancern spridit sig så att det inte är möjligt att operera bort all cancervävnad, beslutar man sig ofta ändå för operationsbehandling, ifall det är tekniskt möjligt och patientens tillstånd tillåter det.

För- och nackdelar med en operation

Människokroppen klarar sig med en njure. Eventuella omedelbara komplikationer i samband med en operation kan vara en blödning eller en infektion. En blödning kräver sällan åtgärder. Vid behov behandlas infektionen med antibiotika.

Allvarliga komplikationer är sällsynta.

Anestesiläkaren eller den opererande läkaren ger innan operationen separata anvisningar för blodförtunnande läkemedel samt för annan medicinering hemma.

Återhämtningstid

Smärtans varaktighet och intensitet efter operationen är individuella. Sårsmärta kan förekomma från några dagar till veckor. På sjukhuset ges smärtstillande läkemedel som injektioner, tabletter eller kapslar. Smärtstillande läkemedel används hemma i enlighet med läkarens anvisningar.

Du får vanligtvis åka hem 3-6 dygn efter operationen.
Efter en titthålsoperation kan gasen som finns kvar i bukhålan orsaka stickningar i skulderbladsregionen, men de försvinner inom några dagar. Öppna operationer orsakar mera sårsmärta jämfört med en titthålsåtgärd.

Anvisningar för vården hemma

Du bör undvika lyft och ansträngning i ungefär en månad efter operationen, eftersom dessa kan orsaka blödningar i operationsområdet och göra att såret läker långsammare. Lätt motion och utomhusaktiviteter är till förmån för återhämtningen, eftersom de ökar blodcirkulationen, minskar gasbildningen och normaliserar tarmfunktionen.

Du kan köra bil när du är smärtfri.

Beroende på operationstekniken finns det stygn eller agraffer på operationssåret som ska tas bort. Dessa kommer att tas bort på överenskommet datum. Operationssåret bör duschas varje dag utan tvättmedel.

Sjukskrivningens längd är ungefär 4-6 veckor, beroende på arbete.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.