Rehabilitering 

Om du har en åkomma som vållar obehag i ditt liv och din vardag eller om du vill förbättra din funktionsförmåga kan rehabilitering vara till nytta. Orton erbjuder dagrehabilitering av hög kvalitet för olika behov och situationer.   

Syftet med rehabilitering är att hantera symptomen och förbättra livskontrollen. Målen definieras i samarbete med patienten med hänsyn till olika livsområden. Rehabiliteringsprocessen fortskrider enligt kundens individuella behov och förutsättningar.  

Man kan söka sig till rehabilitering som självbetalande person eller med en betalningsförbindelse från den sändande instansen.

Förfrågor om rehabi­li­te­ringst­jänster: kuntoutus@orton.fi.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.
Se vidare kontak­tin­for­mation här.

Smärtrehabilitering  

Ortons multiprofessionella team har specialiserat sig på behandling och rehabilitering av svåra smärtor och dysfunktioner såsom CRPS, WHIPLASH, EDS och olyckor. Läs mer