Mental hälsa

Vi erbjuder ett brett utbud av undersöknings-, behandlings- och konsultationstjänster av erfarna psykiatriker och psykologer. Det går att komma till mottagningen och för undersökning på läkarremiss eller direkt genom att boka tid via vår kundtjänst. Vi erbjuder även webbterapi.

PSYKIATRI

Psykiatern undersöker, utvärderar och behandlar mentala störningar. Psykiatern kan ställa medicinska diagnoser och ordinera läkemedel. Psykiatriska tjänster berättigar till ersättning från FPA precis som alla andra tjänster som erbjuds av privata specialister. Våra tjänster kompletterar såväl offentliga som privata tjänster genom att erbjuda privata patienter tillgång till universitetssjukhusets specialister.

Vi erbjuder undersöknings- och behandlingspaket som satts ihop av specialister och som riktar sig till privatpersoner och speciellt till försäkringsbolag, företagshälsovården och arbetsgivare.

PSYKOLOGI

Psykologen är specialist på människans beteende, tankesätt och känsloliv. Psykologen gör psykologiska bedömningar och undersökningar samt psykologiska tester. Ersättning från FPA för psykologundersökning utgår när undersökningen och behandlingstester eller annan jämförbar psykologisk undersökning utförs på remiss från en läkare. Man kan även boka tid hos psykologen direkt utan läkarremiss.

PSYKOTERAPI

Psykoterapi är terapi som syftar till att förbättra den psykiska hälsan och aktiva funktionsförmågan. Inom psykoterapin använder man sig t.ex. av en diskussionsteknik som skiljer sig från en vanlig diskussion i det att man arbetar mot ett visst överenskommet mål. Målet är att bli av med eller lindra psykiska störningar och därtill kopplat lidande, stödja den psykiska tillväxten och utvecklingen och förbättra den egna förmågan att lösa problem.
Psykoterapi används för att behandla människor som har någon form av psykisk störning eller en jobbig livssituation, kris eller något annat problem som kan avhjälpas genom psykoterapi. Förutom psykiska uttrycksformer kan psykiska störningar eller problem ibland dessutom ha sociala, relationsmässiga eller kroppsliga uttrycksformer. Vid mer långvariga eller komplicerade störningar kan man använda psykoterapi kombinerat med medicinering.

Titta närmare på följande tjänster:

  • Undersökning och behandling av personer med tvångssyndrom (OCD)
  • Psykoterapi
  • Webbterapi
  • Psykologiska tjänster för ungdomar

NEUROPSYKOLOGI

Neuropsykologi är en specialitet inom psykologin som undersöker sambanden mellan hjärnan, informationshantering och beteende. Undersökningarna görs bl.a. för att se vilket samband hjärnskador och hjärnsjukdomar har med tankesätt, funktion och beteende. Patienten kan t.ex. ha lässvårigheter.

Neuropsykologin har beröringspunkter med bland annat neurologi, neuropsykiatri, neurofysiologi, psykologi och språkvetenskaper och utnyttjar kunskaper och metoder från dessa områden vid undersökning och kliniskt arbete.

Neuropsykologen är en specialpsykolog som har genomgått en specialistutbildning inom klinisk neuropsykologi. Man kan boka tid hos en neuropsykolog om man t.ex. vill undersöka minnet, inlärningsstörningar eller andra informationsrelaterade funktioner. Genom neuropsykologisk rehabilitering kan man lindra de neuropsykologiska svårigheter som orsakas av funktionsstörningar i hjärnan.

Om man kommer för undersökning på remiss från läkare ersätter FPA en del av kostnaderna för undersökningen. Man kan även komma utan remiss.

Titta närmare på neuropsykologiska undersökningar:

  • Neuropsykologiska undersökningar av barn och vuxna

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.