Operation av halskotpelaren

Bakgrund

Diskbråck i halskotpelaren, eller diskusprolaps, innebär att märgen i en mellankotsskivan i nacken tränger ut ur den brustna fibrösa ringen, varvid den kan trycka mot nervroten och orsaka smärta som strålar ut i armarna.

Vid spondylos i halskotpelaren har nervrotskanalen klämts vid förslitningens botten.

Symtom vid besvär i halskotpelaren

Symtomen vid diskbråck i halskotpelaren är nack- och skuldersmärta som börjar snabbt och förvärras och som kan stråla ut till fingrarna samt olika domningar, känslolöshet och muskelsvaghet. Felställningar i huvud- och skulderområdet kan också vara symtom på diskbråck. Smärtan lokaliseras oftast till en specifik nerv. Vid spondylos kommer symtomen ofta smygande, men de kan också uppstå eller förvärras plötsligt.

I de flesta fall rättar diskbråcket i halskotpelaren till sig av sig själv under flera månaders uppföljning. Som konservativ behandling av diskbråck i halskotpelaren använder man tillräcklig smärtstillande medicinering och vid behov en mjuk stödkrage. Kraftig motion och vibrationer ska undvikas.

Vid spondylos kan symtomen också förbättras, men i de flesta fall fortsätter de i varierande form och kräver operativ behandling oftare än vid diskbråck.

Operativ behandling av halskotpelaren

Om patienten har känseldomningar eller muskelsvaghet och kraftig smärta och om symtomet inte förbättras vid uppföljning krävs operativ behandling. Målet med operationen är att frigöra nervroten och/eller inklämningen i ryggmärgen. Operationen görs nästan alltid från framsidan av halsen genom ett cirka tre centimeter brett sår som läggs på halsen längs hudvecken. Vid operationen tar man bort disken, frigör inklämningen och lägger ett litet implantat i kotmellanrummet i förbeningssyfte. Förbeningen påverkar oftast inte halsens rörlighet.

Ingreppets längd

Operationen görs under narkos. Ett kotmellanrum tar 1–2 timmar att operera beroende på om det är en prolaps eller förslitning.

Återhämtningstid

Patienten skrivs ut nästa dag. Patienten behöver ingen stödkrage och kan vrida huvudet nästan helt normalt, men ska undvika extrema lägen. Sjukskrivningslängden varierar beroende på arbete och är 4–6 veckor.

För- och nackdelar

Operationen ger ofta snabb och varaktig hjälp mot smärta och domningssymtom. Operationen görs med hjälp av ett mikroskop vid god sikt, vilket gör att riskerna för nervrots- och ryggmärgsskador är mycket små.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.