Axelledsoperation

Den vanligaste orsaken till en axelledsoperation är artros i leden mellan överarmsbenet och skulderbladet. Proteser används också som frakturbehandling eller som eftervård vid frakturer. Ledgångsreumatism kan också förstöra axelleden, men numera har behovet av axelledsprotes på grund av reumatism minskat tack vare bra läkemedel.

De senor och muskler i rotatorkuffen som omger axelleden är ett viktigt stöd för axelleden. Om de inte fungerar normalt eller har en bristning blir axelleden instabil och detta bidrar till bildandet av artros.

När blir det nödvändigt med en axelledsoperation?

En protesoperation är befogad när smärta och värk i axeln stör vardagen och nattsömnen, och armen inte längre kan användas som tidigare på grund av smärtan och därav följande rörelsebegränsning.

Syftet med operationen är att lindra smärtan och förbättra funktionsförmågan, vilket underlättar de dagliga rutinerna och vardagssysslorna. Axelledens rörelseomfång ökar dock inte nödvändigtvis. Det aktiva rörelseomfånget i axelleden beror mycket på utgångsläget.

Så här går en axelledsoperation och rehabilitering till

En axelledsoperation tar normalt 1–2 timmar och görs vanligtvis under narkos. Vid operationen ersätts de skadade ledytorna med en protes.

Efter operationen används bandage i 3–6 veckor. Bandaget gör det lättare att hålla axelleden i rätt läge och lindrar smärtan. Bandaget kan tas bort vid dagliga rutiner som t.ex. tvättning, påklädning och träning. Man bör undvika att belasta armen i cirka 9 veckor.

Axelmusklernas funktion och kondition är viktig för att axelleden ska fungera. För att nå ett gott resultat är det viktigt att träna på egen hand successivt enligt anvisningarna. Det går att öka rörligheten och muskelstyrkan upp till två år efter operationen.

Stöd av sjukgymnast för rehabilitering och fortsatt träning

Om du känner dig osäker när du rör dig eller om rehabiliteringen inte går framåt rekommenderar vi ett kontrollbesök hos sjukgymnasten antingen på mottagningen eller som ett hembesök. Många av våra protespatienter besöker sjukgymnasten regelbundet för att få råd och stöd för träningen i hemmet. Läs mer om rehabiliteringen efter operationen här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.