Uroterapi

Uroterapi fokuserar exempelvis på problem med kontroll av urinblåsa och tarm samt behandling av förstoppning och långvarig smärta.

Uroterapi kan också behövas efter bl.a. förlossning och cancerbehandlingar. Uroterapi används vid behandling av klienter i alla åldrar.  På Orton ges uroterapi av en fysioterapeut med utbildning till uroterapeut och som är insatt i bäckenbottens funktion.

Hur söker man sig till fysioterapi?

Du kan komma på fysio­terapi antingen med eller utan läkar­remiss. Man kan söka sig till fysio­terapi antingen genom att betala själv eller med en betal­ningsför­bin­delse.

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon (må-to 7.45-18, fre 7.45-16), +358 9 4748 2705 eller boka tid via webbtidsbokningen.

Vår kontak­tin­for­mation får du här.