Uroterapi

Uroterapi fokuserar exempelvis på problem med kontroll av urinblåsa och tarm samt behandling av förstoppning och långvarig smärta.

Uroterapi kan också behövas efter bl.a. förlossning och cancerbehandlingar. Uroterapi används vid behandling av klienter i alla åldrar.  På Orton ges uroterapi av en fysioterapeut med utbildning till uroterapeut och som är insatt i bäckenbottens funktion.

Du kan söka dig till uroterapi utan fysioterapiremiss. Om kunden har en fysioterapiremiss kan fysioterapin omfatta vägledning och träning angående funktionen i bäckenbotten, då kunden får Fpa-ersättning.