Thoraxkirurgi

Thoraxkirurgi, eller bröstkorgskirurgi, omfattar bl.a. tung lungcancer- och matstrupskirurgi. Enheten specialiserar sig dessutom på utveckling av den senaste tekniken vid behandling av thoraxsjukdomar.

Våra specialister tar ställning till redan utförda undersökningar och bedömer behandlingens meningsfullhet och bästa möjliga behandlingsmetod. En s.k. miniinvasiv operation, dvs. en operation som görs delvis med endoskop, passar i de flesta fall.

Återhämtningstiden förkortas då jämfört med traditionella operationsmetoder.

Typiska thoraxkirurgiska behandlingar är operativ behandling av lungcancer, operativ behandling av matstrupscancer, behandling av tromboser i nyckelbensvenen, korrigering av stora diafragmabråck med miniinvasiv teknik, korrigering av funktionsstörning i nedre esofagussfinktern med robotassistans eller genom traditionell operation samt borttagning av stymus i mediastinum genom endoskopi hos myastenia gravis-patienter för att möjliggöra en märkbar reducering av läkemedel.

Vi erbjuder också andra tjänster inom specialiteten thoraxkirurgi.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.