Smärtklinik

Smärtlindring vid Orton

Vid Orton finns den mångsidigaste smärtkliniken i Finland. På smärtkliniken är målet att utreda orsaken till patientens smärta tillsammans med patienten och hitta fungerande behandlings- och rehabiliteringsalternativ samt sätt att hantera kronisk smärtproblematik.

Ortons omfattande och mångsidiga professionella kompetens samt långa traditioner inom ortopedi gör Orton till Finlands främsta expert inom smärtbehandling. Kompetensens kärna utgörs av vårt multiprofessionella samarbete för ditt bästa. Inom ett multiprofessionellt team kan konsultationsutlåtanden och behandlingar fås snabbt.

Orton använder sig också av en stor mängd forskningsbaserad kunskap om smärtans psykologi. Teamet som ansvarar för smärtpoliklinikens verksamhet består av experter inom flera olika områden och är alla specialiserade på smärtbehandling: fysiater, anestesiolog, ortoped, reumatolog, sjukskötare, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut samt socialarbetare. Ofta är smärtbesvär så komplexa att multiprofessionell kompetens behövs. Multiprofessionell hjälp ger bättre vårdresultat.

Olika smärttillstånd

 • Kroniskt smärtsyndrom (M89.0 CRPS, G56.4 CRPS II)
 • Långvarigt smärtsyndrom (F45.4)
 • Knäledsartros (M17.9 Arthrosis genu)
 • Höftledsartros (M16.9 Arthrosis coxae)
 • Ländryggssmärta (M54.5 Lumbago)
 • Ryggvärk, radikulopati (M51.1, M47.82, M47.2, M54.4)
 • Spinal stenos (förträngning av ryggmärgskanalen) (M48.0)
 • Kotförskjutning (M43.0 Spondylolisthesis)
 • Bröstryggssmärta (M54.6)
 • Spänningshuvudvärk (G44.2)
 • Posttraumatisk huvudvärk (G44.3)
 • Trigeminusneuralgi (G50.0)
 • Halsryggssmärta (M54.2 Cervicalgia)
 • Sjukdomar i nervrötterna (G54 Morbositates plexus brachialis)
 • Rotator cuff -syndrom (M75.1)
 • Smärta i extremitet (M79.6)
 • Ledvärk (M25.5 Arthralgia)
 • Hypermobilitet (överrörlighet) (M35.7)
 • Ehlers-Danlos syndrom (Q79.6)
 • Fibromyalgi (M79.0)

Om du lider av kontinuerlig smärta eller om det gör ont att röra på dig, kontakta Orton. Orton är en expert inom smärtlindring i Finland. Du får en specialistläkartid utan remiss.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.