Gastroenterologi

Gastroenterologi är en specialitet där man undersöker och behandlar sjukdomar i bukorganen. Vanliga gastroenterologiska sjukdomar är bl.a. symtom, funktionsstörningar och sjukdomar i mag-tarmkanalen (matstrupen, magsäcken, tunntarmen och tjocktarmen) samt levern, bukspottkörteln och gallblåsan. Allmänna symtom är magsmärtor, förstoppning, utdragen diarré och blodig avföring.

Titta närmare på följande tjänster:

  • Läkemedelsbehandling av hepatit C

Våra andra gastroenterologiska tjänster är bl.a. bukundersökningar (inklusive leverbiopsi), dubbelballongenteroskopi och behandling med biologiska läkemedel. Kontakta vår kundtjänst för mer information om våra övriga gastroenterologiska tjänster.

Se våra läkare efter specialitet här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.