Diskbråck

Diskbråck, dvs. en skada på en mellankotskiva (prolapsus disci), uppstår när den mer flytande vävnaden i den inre delen av skivan mellan kotorna pressas ut genom skivans hårdare yttre skal. Diskbråck kan pressa ryggradsnerven eller orsaka en kemisk reaktion som irriterar nerven utan någon yttre press på nerven.

Symtom på diskbråck

Diskbråcket kan orsaka smärta som strålar ut från ryggen till extremiteten, stickningar, domningar och kraftlöshet. Foten kan också klafsa när man går. Symtomen kan också innefatta svårigheter att urinera eller problem att hålla avföring, då man måste söka sig till behandling utan dröjsmål.

Behandling av diskbråck

Det flesta diskbråck läker av sig själv inom 1–2 månader. Promenader och rörelse rekommenderas, och vanliga smärtstillande läkemedel kan också användas vid behov. Om smärtstillande läkemedel inte hjälper eller om besvären fortsätter i över 6 veckor, bör man söka vård.  Då är det i allmänhet nödvändigt med en bedömning av fortsatt behandling och av behovet av operation och rehabilitering för att förbättra funktionsförmågan. Diagnos på diskbråck görs vanligen genom magnetkameraundersökning.

Sök vård omedelbart om du vid smärta som strålar ut i benet känner svaghet i benen, domningar i sittmusklerna, det blir svårt att urinera, du får svårt att hålla avföring eller om smärtan blir outhärdlig. Tillståndet kan kräva omedelbar operation där den klämda nerven frigörs.

Operation av diskbråck

Vid operation av diskbråck avlägsnas bråcket från ryggmärgskanalen genom ett sår i ryggen med hjälp av mikroskop. Operationen utförs under anestesi och varar ungefär en timme. Man får kliva upp ur sängen och röra sig redan på operationsdagen. Vanligtvis får man åka hem från sjukhuset dagen efter operationen.  Kraftiga rotations- och böjningsrörelser av ryggen bör undvikas i 6 veckor. Efter operationen är sjukledigheten vanligen ca 1 månad.

För- och nackdelar

En operation ger snabb hjälp mot smärtsymtom och domningar, och man återhämtar sig snabbt efter en operation via en liten öppning med hjälp av mikroskop. Risken för en skada vid nervroten i en operation är mycket liten, men diskbråcket kan återkomma senare. En femtedel av de patienter som har genomgått operation behöver en ny ryggoperation inom tio år efter operationen, vilket visar den kroniska karaktären i förslitningsskador i ryggen.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.