Gånganalys

Gång är en automatiserad rörelsemodell där musklerna och nerverna ska fungera exakt och i synergi med varandra. När man har problem med gången hjälper en gånganalys läkaren utreda gångproblemen och orsakerna till dem. Gånganalysen hjälper läkaren planera åtgärder i rätt tid och följa upp deras effekt objektivt.

Gånganalys:

 • Baseras på infraröda kameror som följer rörelserna via markörer på huden i tre dimensioner (3D-rörelseanalys)
 • Mäter ledernas vinkel och krafterna som riktas mot kroppen i olika skeden
 • Mäter musklernas funktion med elektromyografi (EMG)

Vem behöver en gånganalys?

En gånganalys kan hjälpa patienter som rör sig på egen hand eller med hjälpmedel och som har

 • CP-skada
 • MMC (meningomyelocele)
 • förvärvad hjärn- eller ryggmärgsskada
 • ett annat neurologiskt eller ortopediskt särskilt problem
 • Gånganalysen inkluderar alltid en klinisk undersökning där man mäter ledernas rörelseomfång, muskelstyrka och spasticitet.

När ska man göra en gånganalys?

 • När man behöver följa upp gångutvecklingen i detalj
 • När en planerad ortopedisk operation kan ändra gångförmågan (t.ex. skolioskirurgi)
 • När man överväger ett kirurgiskt ingrepp för att förbättra gångförmågan (t.ex. flernivåkirurgi)
 • När man överväger kirurgisk korrigering av kraftiga felställningar i benen
 • När man planerar en optimal stödlösning för benen
 • När man vill göra en objektiv bedömning av effekterna av en spasticitetsbehandling eller en rehabiliteringsomgång

Multidisciplinär arbetsgrupp med specialister

Arbetsgruppen tolkar mätresultaten gemensamt och planerar behandlings- och rehabiliteringsåtgärder. Arbetsgruppen består av en specialist på biomekanik, fysioterapeuter, neurologer, ortopeder, en klinisk neurofysiolog och en ingenjör.