Uppföljning av prostatacancer

Aktiv uppföljning av prostatacancer

Undersökningar visar att prognosen för prostatacancer med låg risk är utmärkt även utan behandling, varför en aktiv uppföljning är det primära valet för dessa patienter.

Vid aktiv uppföljning övervakar man patientens tillstånd utan omedelbar operations- eller strålbehandling och undviker på så sätt biverkningarna från de här behandlingarna. Om man får indikationer under uppföljningen på att cancern förändrats så att den kräver behandling påbörjas aktiva behandlingar (operations- eller strålbehandling).

Kontroll av PSA var 3:e månad, läkarbesök var 6:e månad

Vid den aktiva uppföljningen mäter man PSA med tre månaders mellanrum och patienten besöker läkarens mottagning varje halvår under det första uppföljningsåret. Ett år efter diagnosen tas oftast ett nytt nålprov från prostata. En magnetkameraundersökning av prostatan görs också i allmänhet innan de nya proven tas. Man enas om den fortsatta uppföljningen på urologens mottagning.

Fortsatt uppföljning av prostatacancer

Läkarbesök var 6–12:e månad

Prostatacancerpatientens tillstånd följs upp regelbundet. Det normala uppföljningsintervallet för lugn cancer som ska följas upp och redan behandlad cancer är 6–12 månader. Vi erbjuder regelbundna läkarundersökningar och eventuellt nödvändiga tilläggsundersökningar som laboratorieundersökningar och bilddiagnostiska undersökningar.

Mer information finns på HNS webbsida

Mer information om behandling av prostatacancer finns på HNS hemsidan via länken ”prostatacancerpatientens väg till behandling. Observera att beskrivningen på HNS webbsida riktar sig till patienter inom den offentliga sjukvården, så vägen till behandling för privata patienter kan till viss del se annorlunda ut. Vänd dig till vår kundtjänst om du har frågor som rör behandling.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.