Smärtrehabilitering  

Ortons multiprofessionella team har specialiserat sig på behandling och rehabilitering av svåra smärtor och dysfunktioner såsom CRPS, WHIPLASH, EDS och olyckor.  

Det multiprofessionella teamet gör en omfattande kartläggning av situationen för patienten och hjälper till att hitta lösningar för att främja återhämtningen. I det multiprofessionella teamet ingår enligt kundens behov specialistläkare i fysiatri, socialarbetare, psykolog, fysio- och ergoterapeut. 

I rehabiliteringen används olika medicinfria smärtlindringsmetoder, övningar som förbättrar kroppsuppfattning, träning enligt individuella mål samt avslappnings- och mindfulnessmetoder.   

I fysioterapin kan man också använda manuell terapi, aktiv träning, lymfaterapi, akupunktur och poolterapi.  

 Man kan söka sig till smärtrehabilitering med en betalningsförbindelse från den sändande instansen eller betala själv. Den sändande instansen kan vara ett försäkringsbolag eller en hälsovårdsområde.

Rehabiliteringsprocessen inleds vanligen med att den behandlande läkaren skriver en remiss för rehabilitering. Med remissen som grund beviljar betalaren en betalningsförbindelse för rehabilitering.  

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.