Avlägsnande av förändringar på stämbanden och provtagning

Förändringar på stämbanden yttrar sig ofta som heshet. Man kan oroa sig över utdragen heshet, men i allmänhet handlar det om en godartad förändring.

Avlägsnande av förändringar på stämbanden och provtagning utförs vanligen i narkos genom laryngomikroskopi (dvs. endoskopi under mikroskop), så att förändringen kan avlägsnas med laser.
Vid behov kan provtagning göras i lokalbedövning.

Efter avlägsnande och provtagning får patienten åka hem samma dag. Vilken typ av förändring det handlar om får man veta genom en patologisk undersökning efter ungefär en vecka.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.