Operation av halscysta

Bakgrund

Det differentialdiagnostiska spektrumet av halsknölar är mycket brett och de flesta knölar är godartade. En förändring kan däremot vara det första symtomet på en elakartad sjukdom, så alla halsknölar hos vuxna bör undersökas omedelbart.

Halscystor är vävnadsförändringar som utvecklas hela tiden och som orsakar en knöl mitt på halsen eller på sidan. Om de inflammeras kan de behöva behandlas intravenöst med antibiotika på sjukhuset. Därför bör man ta bort halscystor kirurgiskt innan sådana inflammationer uppstår. Målet med operationen är att ta bort hela cystan. Beslutet om operation fattas utifrån patientens behov och påverkas av patientens ålder och övriga hälsotillstånd, cystans storlek och läge och många andra faktorer. Eventuella komplikationer efter operationen är infektion i operationssåret, blödning och en eventuellt ny cysta.

Ingreppets längd

En halscystoperation tar oftast 1–2 timmar. I operationsplanen bestämmer man operationens olika moment och kan också uppskatta tidsåtgången.

Återhämtningstid

Återhämtningen påverkas främst av cystans storlek och placering samt patientens ålder och övriga hälsotillstånd. Återhämtningen är dock individuell och tar oftast 2–3 veckor. Patienten behöver oftast tillbringa ett dygn på sjukhus.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.