Frysbehandling av förstadier till hudcancer

Frysbehandling är lämplig för behandling av småskalig aktinisk keratos och ca in situ-förändringar (Mb Bowen) samt ytligt basaliom eller basalcellscancer.

Aktinisk keratos syns på huden som en svagt rödskiftande förändring som inte försvinner med hjälp av kortisonsalva. Om aktinisk keratos lämnas obehandlad kan den fortskrida till förstadium till skivepitelcancer (Mb Bowen), som kännetecknas av en något ömmande, lättsprucken och rödaktig förändring i huden. Ytligt basaliom är en förändring som ibland är blodsprängd och bildar skorpa, och som ofta påminner om ett eksem.

Frysbehandling görs med 196-gradigt flytande kväve. Frysning gör att det bildas iskristaller på insidan av cellen och när dessa smälter upplöses cellen. Frysningsbehandling är en snabb och enkel procedur. Det kan ofta göras utan lokalbedövning på en vanlig mottagning.  Det behövs inga förberedelser inför en behandling. Ingreppet tar några sekunder till några minuter beroende på typ av förändring.

Återhämtning

Omedelbart efter en behandling blir huden röd och på det behandlade området kan senare uppkomma en vattenblåsa, som spricker med tiden, bildar skorv och läks av sig själv inom loppet av några dagar/veckor. Man kan dölja skorven med täckande kräm eller med brun hudtejp om man vill.

Efter frysning kräver huden inte någon särskild behandling, endast att man håller det behandlade området rent och duschar det dagligen med vatten. Om ett kirurgiskt ingrepp kommer att göras i samma område, rekommenderas frysning först efter ingreppet.

Efter frysning av aktinisk keratos läks huden vanligtvis inom cirka två veckor, efterin situ-förändringar och behandling av basaliom först efter flera veckor.

Behandlingen begränsar inte det dagliga livet, och det är till exempel tillåtet att bada bastu och idrotta redan samma dag. Frysning av aktinisk keratos efterlämnar i allmänhet inga ärr. Däremot kan ca in situ och basaliom som kräver en mer djupgående frysning efterlämna ett svagt, i allmänhet runt och ljust ärr på huden.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.