Fysiatri

En specialist i fysiatri (fysiater/fysiatriker) undersöker, behandlar och rehabiliterar sjukdomar i stöd- och rörelseorganen samt smärttillstånd ickeoperativt (jfr ortoped). Fysiatern kan även styra och vara ansvarig för rehabilitering av många andra patientgrupper så som opererade patienter, och patienter med sjukdomar som t.ex. neurologiska och reumatiska. Fysiatern jobbar både polikliniskt och på rehabiliteringsavdelning.

Det lönar sig att boka tid hos fysiater om du har besvär i stöd- och rörelseorganen som förorsakar funktionsnedsättning på arbetet eller annars i vardagen. Fysiatern undersöker och diagnostiserar. Först och främst utesluts sjukdomar som är allvarliga, inflammatoriska och tillstånd som kräver kirurgi. Utöver klinisk undersökning kan diagnostisering kräva vidare undersökningar med till exempelvis laboratorieprover, magnetundersökning (MRI) eller nervfunktionsundersökning (ENMG).

När diagnostiken är klar, utformas en behandlingsplan i samråd med patienten. De flesta rörelseorgansproblemen kan behandlas hos fysioterapeut med riktad träning och manuell behandling som stöd. Samarbete och dialog mellan fysiater och fysioterapeut är centralt i processen. Fysiaterns behandlingsmetoder kan även vara medicinering, injektioner och bedövningsåtgärder vid behov.

Alla fysiatrar på Orton jobbar också på smärtpolikliniken där man tar hand om svåra och kroniska smärttillstånd.

Du kan boka tid till fysiater via webbtidsbokningen eller per telefon +358 9 47482705.