Behandling av prostataförstoring med läkemedel

När är det aktuellt?

På de flesta patienter med godartad prostataförstoring provar man först symtomlindrande läkemedelsbehandling. Alfahämmande läkemedel som får området runt urinblåsans hals och prostatan att slappna av underlättar urinflödet rätt snabbt och med 5-alfareduktashämmare minskar man prostatans vävnadsmassa. Läkemedelsbehandlingen har ofta god effekt på lindriga och medelsvåra symtom. Läkemedelsbehandling hjälper även en del patienter med svåra symtom, även om läkemedelsbehandlingar har sämre effekt än operativa behandlingar.

Läkemedlen passar inte alla och symtomen lindras inte tillräckligt med läkemedelsbehandling hos alla patienter. Då är operation det primära alternativet. Det finns olika former av operationer, från laseroperation till öppen borttagning av förstoringen.

Tillgänglig läkemedelsbehandling

Det finns två olika läkemedel för lindring av symtom vid prostataförstoring:
Alfahämmare får området runt urinblåsans hals och prostatan att slappna av och lindrar symtomen snabbt, men påverkar inte förstoringens naturliga förlopp. 5-alfareduktashämmare (finasterid, dutasterid) minskar prostatans storlek lite åt gången. Genom att kombinera dessa läkemedel förbättrar man behandlingens resultat.

Behandlingens längd

Vid kraftig urineringsstörning orsakad av prostataförstoring använder man läkemedel som kontinuerlig behandling. Alfahämmarna börjar verka snabbt, inom några dagar. 5-alfareduktashämmarnas effekt kan utvärderas pålitligt först efter ca ett halvår. Endast 5-alfareduktashämmarna har dock visat sig minska behovet av operativ behandling vid långtidsanvändning.

För- och nackdelar

Läkemedelsbehandlingen lindrar symtomen och är en bra behandlingsform vid lindriga symtom.

Läkemedlen som används vid behandling av prostataförstoring orsakar dock biverkningar hos en del patienter. Märkbara biverkningar av 5-alfareduktashämmare är minskad sexlust samt ejakulations- och erektionsstörningar. De förekommer hos 5–19 % av patienterna.
Biverkningarna av alfahämmare är yrsel, matthet och ejakulationsstörningar.
Läkemedlen ska tas dagligen och t.ex. 5-alfareduktashämmarnas effekt visar sig först ca 3–6 månader efter att behandlingen inleddes. Regelbunden PSA-uppföljning var 6–12:e månad ska göras, speciellt vid användning av 5-alfareduktashämmare.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.