Distans- och telefonmottagningar

Orton erbjuder telefon- och distansmottagningar hos ortoped, fysiater, psykolog, fysioterapeut, ergoterapeut och socialarbetare. På en distansmottagning träffar du specialisten via ett fjärrmottagningsprogram.

För ett distansmottagningsbesök behöver du:

  • en e-postadress
  • en mobilapparat (smarttelefon, dator eller iPad) som har Chrome eller Apple Safari webbläsare, ljudförbindelse och kamera.

Om webbläsaren på din mobilapparat är t.ex. Explorer, kopierar du länken som kommer till din e-postadress och öppnar den med Chrome eller Safari. Ladda ner Chrome här.

Du kan boka tid per telefon via kundservice. När du ringer till vår tidsbeställning, utvärderar vi tillsammans huruvida ditt ärende kan skötas på distans. Prissättningen baserar sig på den tid som läkaren använder för mottagningen och motsvarar normal avgiftssättning av mottagning. Prisuppgifterna får du i samband med tidsbokningen.

När tiden är bokad sänder vi en länk till din e-postadress, och genom att öppna länken uppstår fjärrförbindelsen. Du behöver inget särskilt fjärrförbindelseprogram eller koder. Fotografiförsett identitetsbevis skall finnas till förfogande.

Telefonmottagning

Du kan boka telefonmottagning till alla Ortons specialister per telefon via kundservice.

Telefonmottagningarna är avgiftsbelagda. Längden är i allmänhet 20 minuter. Prissättningen baserar sig på den tid som läkaren använt och motsvarar normal avgiftssättning av mottagning.