Behandling av oförmåga att rapa

Oförmåga att rapa är en dysfunktion i matstrupens övre slutmuskel (unable to burp, R-CPD), som patienten ofta har haft länge, rentav sedan barndomen. Orsaken till oförmåga att rapa är hittills okänd.

Oförmåga att rapa åtföljs av tryckkänsla bakom bröstbenet, kurrande ljud i halsen och väderspänning. Många livsmedel och framför allt kolsyrade drycker kan ge obehagskänsla.

Hur behandlas oförmåga att rapa

Oförmåga att rapa kan behandlas med Botoxinjektioner. För injektionen används vanligtvis 100 enheter A-botox.

I samband med ingreppet eller före det kan utföras en endoskopi av matstrupen eller andra undersökningar. Ingreppet utförs under narkos.  Patienten får åka hem samma dag efter ingreppet.

Resultant of behandling

Målet är att förmågan att rapa normaliseras, symtomen försvinner eller lindras betydligt. För en stor del av patienterna ger åtgärden ett bestående behandlingssvar, och mindre än 10 procent av patienterna behöver injiceras på nytt.

Pris

Se prisinformation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Tidsbokning till mottagningar samt vårdförfrågningar till: åtgärdsteamet, tel. +359 9 47482704
E-postadress: toimenpide@orton.fi

Meddelanden som innehåller personuppgifter och konfidentiell information sänds per skyddad e-post: https://www.turvaposti.fi/meddelande/ajanvaraus@orton.fi

Webbtidsbokning
Närmare kontaktuppgifter