Handkirurgi

På grund av handens fina anatomiska struktur och funktion kräver besvär, skador, eventuella operationer och rehabilitering i handområdet särskilt kunnande. På Orton undersöks och behandlas besvär i handens område av erfarna handkirurger, fysioterapeuter och ergoterapeuter som är insatta i handbesvär.

När du kommer till handkirurgens mottagning på Orton gör man upp en behandlingsplan för dig. Den omfattar nödvändiga röntgenbilder, andra undersökningar, möjliga terapier, stöd och medicinering. Vid behov omfattar planen kirurgisk behandling och efterföljande rehabilitering. Via polikliniken får du nödvändiga utlåtanden t.ex. till försäkringsbolag. 

Operation 

Vissa besvär i handen kan kräva operation. De flesta operationer i handen kan utföras i dagkirurgi. Vårdavdelningen gör det också möjligt att genomföra större åtgärder och rehabiliteringsperioder. 

På Orton finns handkirurger och handterapeuter, en poliklinik samt operations- och vårdavdelning under samma tak och dessa har ett nära samarbete. Samarbetet möjliggör en smidig vård av hög kvalitet från början till slut.  

Rehabilitering 

Ortons fysioterapeuter och ergoterapeuter är specialiserade på rehabilitering av handens område. Rehabiliteringen kan börja antingen efter operationen eller även då handen inte behöver operation. Under ledning av en ergoterapeut förebygger man att besväret förnyas med hjälpmedel och stöd som minskar belastningen. 

Ortons samarbetspartner Soleus har ett bra urval av spjälor och hjälpmedel. 

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.