Operation av spottkörtel

Borttagning av öronspottkörtel, borttagning av underkäksspottkörtel och borttagning av lymfkörtlar i halsen

Spottkörtlarna indelas i små och stora spottkörtlar. Det finns tre par stora spottkörtlar: öronspottkörteln framför och nedanför öronmusslan, underkäksspottkörteln under käken och undertungsspottkörteln i munbotten. Små spottkörtlar finns överallt på slemhinnan i munnen.

Olika tumörer, spottstenar eller återkommande inflammationer är de vanligaste orsakerna till en operativ behandling av spottkörtlar.

Symtom

Spottstenssjukdom orsakar symtom när stenen täpper till spottgången och saliven inte kan rinna till munnen. Då packas extra saliv i spottkörteln som sväller upp och ofta även blir öm. Beroende på var stenen är belägen förekommer svullnad och smärta antingen under käkvinkeln (underkäksspottkörteln) eller framför örat och i regionen av käkvinkeln (öronspottkörteln). En del av spottstenarna kan tas bort genom munnen i lokalbedövning som poliklinisk åtgärd eller genom endoskopi, men ibland är man tvungen att ta bort hela spottkörteln. I de flesta fall förekommer spottstenar i underkäksspottkörteln.

Tumören kan vanligtvis kännas som en knöl i spottkörteln och den kan orsaka svullnad, smärta och funktionsstörningar i ansiktsnerven. Även en godartad tumör bör vanligtvis avlägsnas.

Borttagning av spottkörtel som åtgärd

Åtgärden sker under anestesi genom ett lokalt hudsnitt. En operation av öronspottkörteln tar vanligen 1-2 timmar och en operation av underkäksspottkörteln mindre än en timme.

Ansiktsnerven går igenom öronspottkörteln och ansiktsnervens nedersta gren finns på underkäksspottkörtelns operationsområde. Vid en borttagning av öronspottkörteln läggs därför små kablar med nålar i ansiktet för att identifiera ansiktsnerven.

Man strävar till att ta bort tumören genom att ta med en del av den omgivande körtelvävnaden, men på grund av ansiktsnerven är det inte alltid möjligt. Underkäksspottkörteln avlägsnas alltid i sin helhet.

Återhämtningstid

Borttagningen av en spottkörtel kräver vanligtvis sjukhusvård i 1 dygn och en 1-2 veckors sjukledighet.

Postoperativ smärta behandlas med smärtstillande läkemedel som tas genom munnen eller intravenöst. Smärtstillande läkemedel ska tas regelbundet under de första dygnen efter åtgärden.

Efter operationen bör du undvika plötsliga rörelser och tunga ansträngningar så att såret kan läka i fred.  Att bada bastu bör undvikas i ca två veckor efter operationen.

Möjliga nackdelar med operationen

I samband med en operation av öronspottkörteln kan ansiktsnerven bli tänjd, vilket ibland orsakar någon form av ansiktsförlamning, vanligtvis endast i en nervgren och oftast på området av mungipan. Ansiktsförlamningen läker vanligtvis inom några veckor med hjälp av ansiktsgymnastik och är mycket sällan bestående. Ibland växer cancern till ansiktsnerven som då måste avlägsnas, då är förlamningen givetvis bestående. Tillståndet kan emellertid behandlas genom olika kirurgiska metoder för att uppnå ett acceptabelt tillstånd.

Efter borttagning av öronspottkörteln är öronmusslan delvis känsellös, men med tiden återställs känslan åtminstone till en del. På grund av risken för frysning ska öronmusslan skyddas väl från kyla.

I samband med borttagningen av underkäksspottkörteln orsakar en tänjning av ansiktsnerven ibland en övergående funktionsstörning i mungiporna, men bestående skador i den här nervgrenen är sällsynta. Skador på känsel- och rörelsenerven som går under körteln är mycket sällsynta.

Efter en operation av öronspottkörteln kan det ibland utsöndras saliv från operationssåret särskilt i samband med måltider. Utsöndringen av saliv är ofarlig och upphör vanligtvis spontant.

Borttagningen av en spottkörtel orsakar inte märkbar uttorkning av munnen.

Borttagning av lymfkörtlar i halsen

I samband med en operation av en cancertumör i spottkörteln utförs ofta en borttagning av lymfkörtlarna i halsen, en s.k.halsdissektion. Lymfkörteln är normalt ett litet lymfatiskt organ i form av en böna som är omgiven av en kapsel och genom vilken det flödar lymfa. Det finns rikligt med lymfkörtlar i halsen. De första metastaserna av cancer i spottkörteln uppkommer vanligtvis i lymfkörtlarna, varför deras borttagning ofta anses vara nödvändigt i cancerfall. En halsdissektion förlänger operationstiden vanligtvis med 1-2 timmar.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.