Vårdtjänster

Orton är känd för sin led- och ryggkirurgi samt smärtlindrings- och rehabiliteringstjänster. Efter fusionering med HYKSin privata sjukhus erbjuder vi nu även mottagnings-, forsknings- och behandlingstjänster av HUS Helsingfors universitetssjukhusets specialister.

Du kan ansöka till oss direkt utan remiss, men också med remiss från en annan läkare.

Nedan hittar du våra vårdtjänster. Vår kundtjänst hjälper dig gärna om du inte hittar det du letar efter.

Kundservice
Öppet mån-tor 7.45-18 och fre 7.45-16
Telefon +358 9 4748 2705
Mer detaljerad kontaktinformation för kundtjänst.
Tider kan också bokas online från webbtidsbokning.

Gastroenterologisk kirurgi

Undersökning och kirurgisk behandling av sjukdomar i tarmar, lever, bukspottkörtel och gallvägar samt bråck i bukområdet.

Nefrologi

Undersökning och icke-kirurgisk behandling av njursjukdomar. Dialysbehandling för personer på tillfälligt besök i Helsingfors.

Neurologi

Undersökning, behandling och rehabilitering av sjukdomar i nervsystemet, dvs. hjärnan, ryggmärgen, det perifera nervsystemet och musklerna.

Ortopedi

Undersökning och kirurgisk behandling av sjukdomar i skelettet och andra stödvävnader.

Röstkliniken

Röstklinikens specialister hjälper dig som har tal- och röstproblem eller svårigheter att svälja. Klinikens yrkeskunniga personal är proffs på att undersöka, behandla och rehabilitera personer…

Thoraxkirurgi

Undersökning och kirurgisk behandling av sjukdomar i brösthålans organ, som lungor och matstrupe.

Urologi

Undersökning och behandling av sjukdomar i urinutsöndringssystemet, som prostataförstoring och prostatacancer.