Instruktion för Skyddad e-post

Vi ber dig skicka konfidentiellt material, t.ex. meddelanden med patient- och personuppgifter och annan känslig information via Skyddad e-post. Av orsaker som beror på lagstiftningen kan vi tyvärr inte svara på vanlig e-post som innehåller patient- och personuppgifter. Ett e-postmeddelandes konfidentialitet kan inte garanteras när det förmedlas i öppna datanät.

Obs! När du kontaktar Ortons kundservice ska du komma ihåg att också ge ditt mobilnummer i det meddelande du skickar med Skyddad e-post, så att vi kan skicka ett lösenord när vi svarar på ditt meddelande.

Så här tar du emot skyddad e-post från Orton

 1. Du får ett meddelande till din e-post om avsänd skyddad e-post (turvaposti@turvaposti.fi), och per sms får du ett lösenord för att öppna det skyddade e-postmeddelandet.
 2. Öppna meddelandet och klicka på länken där.
 3. Ge det lösenord som avsändaren skickat per sms och klicka på ”Öppna meddelandet”, så öppnas det skyddade meddelandet.
 4. Öppna/spara eventuella bilagor.
 5. Om du vill kan du också svara på meddelandet genom att klicka på ”Svara med skyddad e-post”.
 6. Skriv ditt svar och bifoga eventuella bilagor.
 7. Du kan godkänna det föreslagna lösenordet för meddelandet eller byta till ett eget lösenord. Bekräfta lösenordet genom att kopiera eller skriva in lösenordet i fältet under.
 8. Klicka på ”Sänd”.

Så här skickar du skyddad e-post till Orton

 1. Klicka på länken ”Skyddad e-post” på Ortons hemsida under ”Kontakt”. Du kommer till ett formulär för sändning av skyddade e-postmeddelanden.Om du kontaktar Ortons kundservice för första gången ska du också ge ditt mobilnummer i ditt meddelande så att vi kan skicka dig ett lösenord när vi svarar på meddelandet.
 2. Skriv ditt meddelande och bifoga eventuella bilagor.
 3. Du kan godkänna det föreslagna lösenordet för meddelandet eller byta till ett eget lösenord. Bekräfta lösenordet genom att kopiera eller skriva in lösenordet i fältet under.
 4. Klicka på ”Sänd”.
 5. Du får en bekräftelsebegäran från skyddad e-postservern (turvaposti@turvaposti.fi) till din e-postadress. Du bekräftar genom att klicka på länken i meddelandet. Obs! Meddelandet går till Orton först efter att du bekräftat.

Läs mer om Skyddad e-post (Turvaposti/Secured email) på tjänsteleverantörens webbplats på finska eller på engelska.