Behandlingar av ärr med kortisoninjektion

I ärr förekommer två typer av hyperplasi: hypertrofiska ärr och keloidärr. Ett hypertrofiskt ärr är ett ärr med för stor tillväxt i en lindrigare form som brukar lugna ner sig under de närmaste månaderna.

Ett keloidärr framkommer emellertid inte nödvändigtvis omedelbart efter att såret har läkt, utan i stället upp till flera år efter ärrets uppkomst. Keloidärr växer i allmänhet tjockt över sårkanterna, dessutom kliar de och är ömma.

Keloidärr kan bildas också i små ärr, som i hål för örhängen. Keloidärr förekommer särskilt hos unga och mörkhyade patienter.

Behandlingen av Keloidärr går mer ut på att lindra symptomen, det vill säga förändringarna blir mindre och irritationen lugnar ner sig. Det är inte möjligt att ta bort keloider helt och hållet, t.ex. genom operation, eftersom de i princip växer tillbaka. Efter en behandling är det kosmetiska resultatet endast måttligt.

Behandling med kortisoninjektion kan göras polikliniskt och i allmänhet utan lokalbedövning. Det finns inga specifika begränsningar, förutom kortisonallergi, vilket är mycket sällsynt. Också i detta fall kan man för det mesta välja ett lämpligt preparat åt patienten. När injektionen ges kan ett lätt smärta uppstå (se vaccination).

Återhämtning

Konvalescensen är kort, och t.ex. sjukledighet behövs inte. Det är bra att undvika hård fysisk ansträngning under det närmaste dygnet, så att det injicerade kortisonet hålls kvar i ärret.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.