Botoxinjektioner i stämbanden

Botoxinjektioner används vid behandling av den sällsynta sjukdomen spasmodisk dysfoni. Sjukdomen orsakar störningar i rörelserna i de muskler som finns inuti struphuvudet vilket gör att stämbanden spänns och det uppstår kramper med ryckig röst som följd.

Botox kan också användas på patienter med stämbandsadduktion om logopedens eller läkarens instruktioner inte är tillräckliga för att minska symtomen. Botoxinjektioner ges antingen genom halsen eller genom näsan med ett flexibelt endoskop.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon +358 9 4748 2705 eller boka tid via webbtidsbokningen. Vår kontak­tin­for­mation och våra öppet­tider får du här.