Botoxinjektioner i stämbanden

Botoxinjektioner används vid behandling av den sällsynta sjukdomen spasmodisk dysfoni. Sjukdomen orsakar störningar i rörelserna i de muskler som finns inuti struphuvudet vilket gör att stämbanden spänns och det uppstår kramper med ryckig röst som följd.

Botox kan också användas på patienter med stämbandsadduktion om logopedens eller läkarens instruktioner inte är tillräckliga för att minska symtomen. Botoxinjektioner ges antingen genom halsen eller genom näsan med ett flexibelt endoskop.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.