Botoxinjektioner i stämbanden

Botoxinjektioner används vid behandling av den sällsynta sjukdomen spasmodisk dysfoni. Sjukdomen orsakar störningar i rörelserna i de muskler som finns inuti struphuvudet vilket gör att stämbanden spänns och det uppstår kramper med ryckig röst som följd.

Botox kan också användas på patienter med stämbandsadduktion om logopedens eller läkarens instruktioner inte är tillräckliga för att minska symtomen. Botoxinjektioner ges antingen genom halsen eller genom näsan med ett flexibelt endoskop.