Korrigerande operation av näsans skiljevägg och ytternäsan

När är det aktuellt?

Strukturella fel i näsans skiljevägg och ytternäsan kan göra att näsgången blir trång och att man blir täppt i näsan. Om ytternäsan har fel ställning kan det också påverka utseendet. Strukturella fel på näsan kan vara medfödda eller ett resultat av t.ex. skador, inflammation eller borttagning av tumör. Den vanligaste orsaken till korrigering av näsan på öron-, näs- och halskliniken är skada. Uppbyggnad av en näsa som saknas helt eller delvis ingår inte i klinikens centrala kompetensområde.

Målet med behandlingen är att förbättra luftflödet genom näsan och vid behov rätta till näsan av utseendeskäl.

För- och nackdelar

Innan man fattar beslut om operation utreder man faktorerna bakom den täppta näsan och undersöker ett tvärsnitt av näsgångarna och/eller luftflödet genom näsan. Den täppta näsan behandlas också så gott det går med andra metoder. Vid operationen korrigerar man de strukturella felen som täpper till näsan och försöker återställa utseendet på den skadade näsan så gott det går. Målet med korrigering av medfödda missbildningar är att näsan ska se så naturlig ut som möjligt. Beslut som rör utseendet fattas i samförstånd med patienten.

Behandlingsbeslutet och fastställandet av operationens svårighetsgrad görs utifrån patientens behov. De påverkas av faktorer som de strukturella felens svårighetsgrad, tidigare näsoperationer och patientens övriga hälsotillstånd. Operationen görs på patienter som anses ha nytta av den och då nyttan bedöms som större än eventuella nackdelar.

Ingreppets längd

En okomplicerad operation av näsans skiljevägg tar i bästa fall mindre än en timme. Vid svårare operationer av ytternäsan behöver man ta transplantat från patientens eget skelett (brosk från örat och revbenet och muskelhinna), så man reserverar minst sex timmar för operationen.

Återhämtningstid

Sjukskrivningens längd påverkas av operationens omfattning och karaktär, men är oftast 2–3 veckor. Mindre operationer kan göras dagkirurgiskt och även efter större operationer får patienten ofta åka hem nästa dag. Nästampongerna tas bort efter 1–3 dagar och silikonplattorna efter 1–2 veckor. Den yttre skenan tas bort efter ca en vecka, men man rekommenderas använda den nattetid i ytterligare 1–2 veckor.

På grund av blödningsrisken ska man undvika att anstränga sig, basta och snyta sig kraftigt i ungefär en veckas tid. Näsan och den yttre skenan ska sitta så stabilt som möjligt efter operationen så att näsan behåller ett bra läge. Näsan ska skyddas från tryck och stötar i fyra veckor efter operationen.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.