Officiell information

Namn och adress

Orton Ab
Tenalavägen 10
00280 Helsingfors

PB 29
00281 Helsinki, Finland

Organisationsnummer

FO-nummer 2280979-1
Momsnummer FI22809791

Ägare

HUS 100 %

Patientsförsäkringsbolag

Pohjola

Verkställande direktör

Markus Orava

Direktör för medicinska tjänster

Ledande läkare Mikko Manninen
Överläkare Patricia Stoor (ansvarar för HUS-verksamheten).

Email i form: förnam.efternamn@orton.fi

Patientärenden

Den 1 januari 2024 ändrades titeln patientombud till patientansvarig och
samtidigt överfördes verksamheten till välfärdsområdenas ansvar.

Om något har varit oklart eller du vill ge feedback om din behandling på Orton
rekommenderar vi att du först kontaktar Ortons patientkontaktperson.
Se instruktioner och kontaktuppgifter

Data protection chef

Sonja Åkerlund, e-mail: tietosuojavastaava@orton.fi
Använd säker e-post för att skicka meddelanden som innehåller konfidentiell eller patientinformation.