Officiell information

Namn och adress

Orton Ab
Tenalavägen 10
00280 Helsingfors

PB 29
00281 Helsinki, Finland

Organisationsnummer

FO-nummer 2280979-1
Momsnummer FI22809791

Ägare

HUS 100 %

Patientsförsäkringsbolag

Pohjola

Verkställande direktör

Markus Orava

Direktör för medicinska tjänster

Ledande läkare Heikki Hurri
Överläkare Patricia Stoor (ansvarar för HUS-verksamheten).

Email i form: förnam.efternamn@orton.fi

Patientombudsmannen

Kaija Lamberg, tel.+358 40 676 2204, kaija.lamberg@orton.fi

Data protection chef

Sonja Åkerlund, e-mail: tietosuojavastaava@orton.fi