Officiell information

Namn och adress

Orton Ab
Tenalavägen 10
00280 Helsingfors

PB 29
00281 Helsinki, Finland

Organisationsnummer

Y 2280979-1
VAT FI22809791

Ägare

HUS 100 %

Faktureringsadress

E-fakturadress: 003722809791
Mäklare: Maventa
Mäklarens ID: 003721291126
Mäklare-ID vid sändning från banknätverket: DABAFIHH

Pappersfakturor:
Orton Oy
Tenholantie 10
00280 Helsingfors

Patientsförsäkringsbolag

Pohjola

Verkställande direktör

Markus Orava

Direktör för medicinska tjänster

Ledande läkare Heikki Hurri
Överläkare Patricia Stoor (ansvarar för HUS-verksamheten).

Patientombudsmannen

Karin von Smitten-Stubb, 040 676 2204 /karin.von.smitten-stubb@orton.fi

Data protection chef

Satu Myllys

Email är i form: förnamn.efternamn@orton.fi.