Korrigerande kirurgi av lymfvägarna

DE SENASTE BEHANDLINGSMETODERNA OCH INTERNATIONELLT SAMARBETE LIGGER TILL GRUND FÖR DEN FÖRSTKLASSIGA BEHANDLINGEN

Korrigerande kirurgi av lymfvägarna har utvecklats snabbt den senaste tiden. HUCS Plastikkirurgiska avdelning har en arbetsgrupp som fokuserar på kirurgi av lymfvägarna och som samarbetar aktivt med internationella parter.

MULTIDISCIPLINÄR ARBETSGRUPP

Behandlingen av sjukdomar i lymfvägarna är ett multidisciplinärt arbete som innefattar genetiker, infektionsläkare, invärtesläkare och rehabiliteringspersonal.

Individuell behandling

När en patient får besvär med lymfvägarna undersöks orsaken till besväret noggrant med moderna metoder. Individuell behandling planeras för patienten baserat på tillgänglig information. Vi har tillgång till rehabiliterande behandling, miniinvasiva ingrepp och vid behov mikrokirurgiska korrigerande operationer av lymfvägarna eller lymfkörteltransplantationer.