Avlägsnande av njur- och urinstenar under endoskopi

Njur- eller urinsten kan avlägsnas under endoskopi om inte stenkrossningsterapi (ESWL) är lämpligt som ett alternativ.

I endoskopiproceduren avlägsnas njur- eller urinstenen under anestesi genom urinröret och urinblåsan med en urinledarsökare eller ureteroskop. Stenen bryts upp med en laser / mekanisk kross i små smulor och damm. Större smulor tas bort med ett specialinstrument ”håv / korg”. Små smulor och damm kommer ut med urinflödet.

Under ingreppet sväller urinblåsans ände ofta ett tag. Därför införs i slutet av ingreppet en tunn kateter, en ureterstent, i urinledaren. Stenten avlägsnas vanligtvis polikliniskt efter cirka två veckor.

Efter ingreppet återhämtar du dig först i uppvakningsrummet och sedan på bäddavdelningen. Du kan komma igång på kvällen av proceduren med hjälp av skötaren eller dagen efter proceduren. Senare kan du röra dig på avdelningen efter din förmåga. Du får äta och dricka enligt ditt tillstånd.

Sjukhusvistelsen är vanligtvis 1-2 dagar. När du kommer hem får du instruktioner om hemläkemedel och instruktioner för eftervård.

Återhämtning och eftersymptom

Du får röra dig normalt efter proceduren. Fysisk träning och ansträngning, som att lyfta, bör undvikas i två veckor efter ingreppet. Dessa kan orsaka blödning i operationsområdet.

Det kan finnas blod i urinet i några dagar efter ingreppet.

Sjukfrånvaron är 1-2 veckor efter ingreppet, beroende på jobbet.

Efterkontroll

Efterkontrollbesöket kommer ni överens om med läkaren. Ortons vårdteam ordnar efterkontrollbesöket åt dig.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om opera­tioner eller behand­lingar tel: +358 9 4748 2704.
Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.