Priser

MOTTAGNING

Finska patienter:
Mottagningspriserna är vägledande och utan FPA-ersättning (dras av separat).
* Det omfattande mottagningspriset tillämpas i fråga om öron-, näs- och halssjukdomar, ögonsjukdomar, plastikkirurgi och samt från fall till fall även inom andra specialområden.

Internationella patienter:
Vi använder ett fast pris på 376 € för våra internationella patienters första mottagning. Betalningen faktureras i förväg och täcker mottagningen och kontorsavgift. Mottagningstiden är ca 60 min. men kan vara kortare eller längre enligt individuella behov. Priset täcker också den tid en läkare använder före och efter mottagningen för att undersöka patientens dokument och göra behandlingsplaner. Efter första mottagningen, följer vi vägledande prislistan nedan.

Pris utan FPA ersättning (dras av separat).

En expeditionsavgift på 21 euro och en Kanta-avgift på 2 euro tillkommer.

Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

Tid som bokats, högst 20 min 30 min 45 min 60 min 90 min
Sjukskötares mottagning 40,00 € 60,00 € 80,00 €
Ortopedmottagning 90,00 € 120,00 €
Fysiatrins mottagning 150,00 € 270,00 €
Specialistläkares mottagning, från 128,00 € 184,00 € 245,00 € 346,00 €
Specialistläkares mottagning, omfattande*, från  143,00 €  197,00 €  275,00 €  361,00 €
Onkologmottagning 460,00 € 690,00 €
Bedömningsbesök hos psykiater 245,00 €
Uppföljningsbesök hos psykiater 210,00 €
Psykologmottagning 120,00 € 145,00 € 210,00 €
Neuropsykologmottagning 125,00 € 160,00 € 250,00 €
Handledning i arbetet 150,00 € 200,00 € 300,00 €
Psykoterapi 120,00 € 145,00 € 210,00 €
Talterapi 120,00 € 145,00 € 210,00 €
Näringsterapi 135,00 € 160,00 € 225,00 €
Ergoterapi 120,00 € 145,00 € 210,00 €
Särskild fysioterapi (inkl. ätstörningar) 120,00 € 145,00 € 210,00 €
Socialarbetarmottagning 86,00 €

Laboratorieundersökningar, diagnostisk avbildning och andra undersökningar och behandlingar faktureras separat.

Telefon-/videomottagning

Pris utan FPA ersättning (dras av separat).
En expeditionsavgift på 21 och Kanta-avgift på 2 euro euro tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

Tjänst Pris Besrivning
Vårdsamtal 10 min avgiftsfri Vårdsamtal på högst 10 minuter
Vårdsamtal 20 min 87,00 € Vårdsamtal på högst 20 minuter
Vårdsamtal 30 min 128,00 € Vårdsamtal på 30 minuter
Videomottagning Såsom övrig mottagning

Utlåtanden/Second Opinion

Pris utan FPA ersättning (dras av separat).
En expeditionsavgift på 21 euro och en Kanta-avgift på 2 euro tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

Tjänst Pris
First opinion 100,00 €
Omfattande utlåtande/Second Opinion 280,00 €
Mycket omfattande utlåtande/Second Opinion 400,00 €
Ett mycket omfattande uttalande som är tidskrävande eller kräver ytterligare utredning 735,00 €

Paket med psykologi, psykoterapi och psykiatri

Pris utan FPA ersättning (dras av separat).
En expeditionsavgift på 21 euro och en Kanta-avgift på 2 euro tillkommer.
Vi förbehåller oss rätten till prisändringar.

Paket Pris Beskrivning
Neuropsykologisk orienterande undersökning 650,00 € Max. 90 min.
Neuropsykologisk grundundersökning 975,00 € 2 x 60 min.
Neuropsykologisk omfattande undersökning 1350,00 € 3 x 60 min.
Neuropsykologiskt rehabiliteringspaket 2400,00 € Inkluderar 10 besök

Kirurgi och andra åtgärder

Patienten tilldelas alltid en individuell procedurkostnad i förväg.
Priserna är vägledande minimum priser.

Det kommer att ändras priser på behandlingar på HUS -sjukhus från och med den 1 december 2021.

Endokrin kirurgi

Min.

Sköldkörteloperation

13 700 €

Borttagning av binjure

15 600 €

Gastronenterologisk kirurgi

Min.

Galloperation

8 800 €

Bråckoperation

 5 400 €

Hudsjukdumar

Hinnan alaraja

Kirurgisk behandling av hudcancer

228 €

Frysbehandling av förstadier till hudcancer

 

Borttagning av födelsemärke

228 €

Behandling av vårtor

222 €

Behandling av ärr med kortisoninjektioner

205 €

Koldioxidlaser

Pulserad färglaser

299 €

Neurokiururgi

Min.

Operation av halskotpelaren

9 500 €

Röstkliniken

Min.

Minskning av adamsäpplet

7 600 €

Avlägsnande av förändringar på stämbanden och provtagning

6 400 €

Röstförbättring eller Voice Lift

7 200 €

Förändring av röstens tonhöjd

9 100 €

Behandling av stämbandsförlamning

3 000 €

eller

6 400 €

Botoxinjektioner i stämbanden

700 €

Urologi

Min.

 

Hyvling av prostatan (TURP)

9 500 €

 

Laseroperation av prostata (PVP)

12 000 €

 

Borttagning av prostata (RALP)

24 600 €

 

Fusionsbiopsi

1 300 €

 

Operativ behandling av njurcancer

24 200 €

Öron-, näs- och halssjukdomar 

Min.

 

Operation av halscysta

12 300 €

 

Titthålsoperation av näsans bihålor (FESS)

9 400 €

 

Korrigerande operation av näsans skiljevägg och ytternäsan

8 900  €

 

Operation av spottkörtel

11 000 €