Bedömning av röststörning och undersökning av struphuvudet

Teemu Kinnari, specialist inom öron-, näs- och halssjukdomar, undersöker en patients stämband med ett böjligt endoskop via näsan.

Rösten kan bli hes av en inflammation i struphuvudet, överansträngning av stämbanden eller yttre retning. I praktiken beror heshet på att springan mellan stämbanden stängs ofullständigt, vilket kan bero på svullna stämband, ärr, tumörer eller andra oregelbundenheter. Heshet kan också orsakas av stämbandsförlamning som gör att rörligheten hos ett stämband upphör, men det är mycket mindre vanligt. Hur stor ansträngning stämbanden tål är individuellt. Överansträngning kan förstöra även den mest skolade röst.

Den bedömning av röststörning som görs på Röstkliniken inkluderar ett 45 minuters besök för att bedöma röststörningen och undersöka stämbanden med ett böjligt endoskop. Vid behov går det att ordna ytterligare undersökningar i röstlaboratorium och en bedömning av logoped.

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Tidsbokning till mottagningar samt vårdförfrågningar till: åtgärdsteamet, tel. +359 9 47482704
E-postadress: toimenpide@orton.fi

Meddelanden som innehåller personuppgifter och konfidentiell information sänds per skyddad e-post: https://www.turvaposti.fi/meddelande/ajanvaraus@orton.fi

Webbtidsbokning
Närmare kontaktuppgifter