Dataskydd

Dataskydd avser skydd av integriteten vid hantering av personuppgifter.

På denna sida berättar vi hur Orton Oy samlar in, använder och hanterar olika personuppgifter och säkerställer integriteten. Hanteringen av personuppgifter regleras av EU:s dataskyddsförordning samt tillhörande lokal lagstiftning. Patientuppgifter relaterade till hälsovården omfattas av särskild lagstiftning och vi har nedan noggrannare listat praxis och instruktioner relaterade till journalhandlingar.

HYKSin Oy fusionerades med Orton Oy 1.7.2020.

Till följd av fusionen blev person-, kontakt- och vårdnadshavaruppgifter för patienter i HYKSin Oy:s patientregister en del av Orton Oy:s patientregister.

Orton Oy:s personuppgiftsregister

Vi samlar in personuppgifter till nedannämnda register. Du kan bekanta dig med integritetspolicyerna genom att klicka på namnet på en policy.

Patientens rättigheter och blanketter

För att få ut det mesta av din ärende­han­tering vid Orton samlade vi alla instruk­tioner och blanketter angående patientens rättig­heter på samma sida.