Servicesedlar

På Orton kan du sköta dina ärenden med Helsingfors stads servicesedel, Kuusamo stads servicesedel samt servicesedel för HUS enheterna för handkirurgi och hudsjukdomar.

Vad är en servicesedel?

Servicesedeln är en betalningförbindelse från sjukvårdsdistriktet eller hemkommunen, som täcker en viss del av vårdkostnaderna för patienten. Med en servicesedel är avgiften för patienten densamma som inom den kommunala hälso- och sjukvården.

Vem kan få en servicesedel och var?

Patienten bör ha intyg av yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården om vårdbehov, för vilket patienten söker kommunalt. Servicesedeln beviljas av den vårdansvariga enheten. Patienten kan även välja att vårdas inom den kommunala hälsovården.

Hur går jag till väga, när jag beviljas servicesedel?

 1. När du fått en servicesedel, tag kontakt med den serviceproducent du valt. Kommunen har en lista på serviceproducenter som är godkända servicesedelproducenter.
 2. Den serviceproducent du valt instruerar dig vidare i ditt ärende.
 3. Patienten betalar självriskandelen.

På Orton gäller följande servicesedlar

Helsingfors stads servicesedel

Patientens självrisk:

 • Lymfte­rapi (60 min) 18 €
 • Lymfte­rapi (90 min) 21 €
 • Fysio­te­rapi (45 min) 19 €
 • Fysio­te­rapi (60 min) 20 €
 • Neuro­lo­gisk fysio­te­rapi (60 min) 13 €
 • Neuro­lo­gisk fysio­te­rapi (90 min) 15 €
 • Individuell bassängte­rapi (60 min) 20 €

I ergoterapin ingen självrisk

Kontaktpersoner:

 • Fysioterapiärenden: Jutta Alén, tel. 040 648 7100
 • Ergoterapiärenden: Johanna Holma, tel. 040 024 5477

Servicesedel för HUS Hudsjukdomar

Kontaktuppgifter: Ortons tidsbeställning, tel. 09 4748 2705

Servicesedel för HUS Ledprotesoperation

Potilaan omavastuu leikkaus­toi­men­pi­teissä 255,80 €.
Kontakt: Orton operationer, tel. 09 4748 2704
Mer information här.

Tilläggsinformation om servicesedlar

Palse.fi
Sök upp och jämför serviceproducenter, granska uppgifterna i beslutet om betalningsförbindelsen som du beviljats, följ med utbudet på tjänster och ge respons.

Orton Ab
Kundtjänst +358 9 4748 2705